Skanska v České Republice
c

Silnice ze Vsetína do Valašského Meziříčí nyní bezpečnější

Tisková zpráva 19.06.2009 0:00 CET

Vsetín Plynulejší doprava a výrazně nižší nehodovost – to jsou hlavní výhody nového přes 2,6 kilometru dlouhého úseku silnice první třídy I/57 mezi obcemi Semetín a Jablůnka. Řidiči se o nich budou moci přesvědčit již 23. června, kdy se na čtyřpruhovou komunikaci převede provoz z kapacitně nevyhovující stávající silnice první třídy I/57. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. O realizaci projektu se postaralo sdružení zhotovitelů vedené společností Skanska DS.

silnice první trídy I/57 mezi obcemi Semetín a Jablunka

„Původní trasa, kterou nahradí nový úsek, vedla zastavěnými oblastmi, křížila se s železnicí a úrovňovou křižovatkou, což způsobovalo časté kolony, a její prostorové uspořádání omezovalo možnosti předjíždění. Nový úsek přispěje k rychlejšímu a bezpečnějšímu cestování mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím a zároveň okolním obcím ulehčí od nadměrného provozu,“ říká Michal Reiter, generální ředitel společnosti Skanska DS.

Tato část I/57 představuje první ze dvou etap výstavby budoucí rychlostní silnice, která zajistí kapacitně dostačující napojení na dálnici D 47 z Přerova do Ostravy. V druhé etapě přibude více než čtyřkilometrový úsek mezi Jablůnkou a Bystřičkou.

V současné době se pracovníci na stavbě věnují dokončovacím pracím. „Do zprovoznění musíme ještě provést oživení kamerového a SOS systému a dokončit svislé a vodorovné dopravní značení, montáž svodidel a terénní úpravy v okolí obslužných komunikací,“ doplnil stavbyvedoucí Radek Čech ze společnosti Skanska DS.

Základní údaje o stavbě: Název projektu: Silnice I/57 Semetín – Bystřička, I. stavba Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Zlínský kraj Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu Silnice I/57 Semetín – Bystřička Skanska DS a.s., Alpine Mayreder s.r.o, Colas CZ a.s. Projektant: Sdružení Moraviaconsult Olomouc a.s. a Sudop Praha a.s. Doba výstavby silnice I/57: říjen 2005 až červenec 2009 Celková cena projektu: 1,4 miliardy Kč