Skanska v České Republice
c

Geodeti na stavbě R48 doměřili, nastupuje těžká technika

Tisková zpráva 13.05.2010 0:00 CET

Frýdek-Místek Těžká stavební technika vystřídala v okolí Frýdku-Místku geodety v reflexních vestách, kteří zde dokončili vyměřování trasy nové rychlostní silnice R48 spojující Rychaltice a Frýdek-Místek a vytyčování místních inženýrských sítí. Bagry a nakladače zde nyní skryjí ornici a po dokončení archeologického průzkumu odvezou nákladní auta přebytečnou ornici na vybraná místa v okolí Frýdku-Místku, v Palkovicích a v okolí Krnalovic. Do konce prázdnin pak budou provedeny přeložky plynovodů, vodovodů, sdělovacích kabelů a rozvodů elektřiny a naplno budou zahájeny zemní práce v hlavní trase budoucí dálnice v úseku od motorestu Hroch po konec stavby před Frýdkem-Místkem.

„Větší provoz na stavbě a v jejím okolí bude mít vliv i na život místních obyvatel. Zvýší se především provoz nákladních aut na místních komunikacích a na frekventované silnici I/48. Obyvatele proto žádáme o trpělivost a řidiče o opatrnost,“ řekl Jiří Kučera, hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska. „Místní komunikace budeme pravidelně čistit a jsme připraveni řešit i jakékoli jiné potíže, které by se v souvislosti se stavbou objevili,“ dodává Kučera.

Čtyřproudová, sedm kilometrů dlouhá silnice počítá mj. se 160 metrů dlouhým tunelem a 15 mostními objekty. Prvních 2,5 kilometru úseku je vedeno po stávající trase současné silnice I/48. Ta se tak dočká celkové rekonstrukce a rozšíření na čtyři pruhy. Zbývající část komunikace je vedena v nové trase. Průchod komunikace u obce Lysůvky je řešen tunelem o celkové délce 160 metrů. Projekt zahrnuje také zbudování protihlukových stěn u obytných objektů v okolí silnice. Jedním z hlavních důvodu realizace stavby je fakt, že stávající komunikace z kapacitního hlediska neodpovídá prognózovanému nárůstu intenzity dopravy. Stavba úseku plní také významnou regionální roli díky křížením s mnoha důležitými lokálními komunikacemi.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR a financována bude z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a dotací EU v rámci Operačního programu Doprava. Zhotovitelem stavby je sdružení zhotovitelů, jejichž vedoucím členem je společnost Skanska.

Základní údaje: Název: R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek Lokalita: Moravskoslezský kraj Délka: 7,137 km Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Financování: Státní fond dopravní infrastruktury a Operační program Doprava Zhotovitel: Sdružení R48 Rychaltice – Frýdek-Místek, Skanska DS a.s., Metrostav a.s., ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. Projektant: SHB, a.s. Brno Cena: 2,748 miliardy Kč (bez DPH)

Stavba bude spolufinancována z dotace EU.