Skanska v České Republice
c

Společnost Skanska sanuje problémy z minulosti

Tisková zpráva 14.02.2012 11:00 CET

P r a h a (14. února 2011) – Skanska v České a Slovenské republice poklesly tržby meziročně o 19 % na 19 521 mld. Kč.  Propad zaznamenal také provozní zisk, a to na 155 mil. Kč z loňských 1,176 mld. Kč.

„Tento výsledek je způsoben zejména nutností sanovat v letošním roce problémy z minulosti. Museli jsme vytvořit opravné položky a rezervy na některé projekty realizované před rokem 2008. A na těchto projektech bohužel dochází k plnění záručních závazků a řešení dalších problémů,“ uvedl Dan Ťok, předseda představenstva a generální ředitel Skanska a.s.

Jedná se například o ekologickou rekultivaci areálu v Řeporyjích, Regionální centrum v Hradci Králové, bazén ve Valašském Meziříčí, provoz hotelu Mars a další. I v oblasti rezidenčního developmentu, konkrétně na Slovensku, řeší společnost problémy a chybná rozhodnutí z minulosti. Pozemky nakoupené v předchozích obdobích byla Skanska nucena částečně odepsat s ohledem na současnou tržní hodnotu. Příkladem je projekt Viladomy Děvín v Bratislavě, kde se společnost po několika letech rozhodla nevyužít platného stavebního povolení i za cenu negativního dopadu na finanční výsledky.  

„K očekávané konsolidaci trhu bohužel nedošlo, naopak rok 2011 probíhal ve znamení přetrvávající stagnace. To nám neumožnilo dosáhnout takové finanční kondice, která by napomohla sanaci tohoto rozsahu s lepším výsledkem. Společně s vedením společnosti jsem přesvědčen, že přijatá a plánovaná opatření pozitivně ovlivní výsledek v dalších obdobích,“ uvedl dále Dan Ťok.

 

Hospodářské výsledky skupiny Skanska v ČR a SR naleznete v přiložené Tiskové zprávě.