Skanska v České Republice
c

První ročník soutěže 4ETIKA zná vítěze!

Tisková zpráva 27.02.2013 9:45 CET

Vítězem 1. ročníku soutěže 4ETIKA, společného projektu Skanska a Transparency International ČR, se stal projekt „Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám“. Pomůže tento projekt vrátit principy etiky a slušného chování do běžného života? To ukáže následujících 11 měsíců určených pro jeho realizaci.

4ETIKA

Do 1. ročníku soutěže 4ETIKA se přihlásilo celkem 7 projektů, které splnily podmínky soutěže – tj. zaměřily se na zvýšení transparentnosti, omezení korupce a zlepšení společenského a podnikatelského kli­matu v naší zemi. 

Hodnocení projektů probíhalo ve dvoukolovém řízení, přičemž návrhy byly v obou soutěžních kolech hodnoceny podle stejných kritérií. Těmi byly:

  • přínos projektu pro zkvalitnění podnikatelského prostředí,
  • rozsah projektu (šíři záběru projektu) a jeho aplikovatelnost v praxi (tzn. zda projekt bude využitelný pouze pro  jeden  podnikatelský  subjekt nebo pro více podnikatelských  subjektů či pro celou společnost),
  • realizovatelnost projektu v rámci navrhnutého položkového rozpočtu.

Nejvíce bodů získal a jako nejlepší byl vybrán projekt „Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám“, jehož autory jsou:Miroslav Mráz, Lenka Moutelíková, Petr Tyl a Dita Přikrylová.

Projekt si klade za cíl vytvoření webové platformy, na které budou zveřejňovány nezávislé oponentury k  vybraným veřejným zakázkám v oblasti stavebnictví zadávaných a realizovaných podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ke každé jednotlivé zakázce, resp. jednotlivému případu zajistí tým v rámci dodržení objektivity písemné stanovisko 3 oponentů (výběr oponentů provede z řad nezávislých odborníků). Součástí projektu je také vypracování přehledné analýzy nejčastějších pochybení postupu, realizace a s tím souvisejících úkonů v působnosti zákona č. 137/2006 Sb.
Webová platforma tak může sloužit jako zdroj informací dalším subjektům, které se zabývají zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru.

„Vítězný projekt nás oslovil především z hlediska pokusu o nezávislé hodnocení celého zadávacího procesu veřejných zakázek, které může odhalit nestandardní postupy ze stran zadavatelů, uchazečů a dalších zainteresovaných subjektů. Výstupy projektu by mohly být inspirací i pro další odvětví.
Projekt by tak mohl svou troškou přispět k vyšší míře transparentnosti v komplikované oblasti veřejných zakázek,“ říká Petr Vymětal (TI a VŠE), předseda 2. kola poroty 4ETIKA.

„Vítáme veřejnou angažovanost firmy Skanska v oblasti zlepšování společenského prostředí. Doufáme, že Skanska bude příkladem pro další firmy, které cítí svůj díl odpovědnosti za současný stav. Budeme poskytovat odborné konzultace realizátorům vítězného projektu tak, aby projekt měl co největší dopad,“ doplňuje David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika. 

 

Pro přihlášení projektů do dalšího ročníku soutěže 4ETIKA navštivte www.skanska.cz/4ETIKA.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přihlásili své projekty. A dále děkujeme odborným porotcům soutěže 4ETIKA.

 
O Skanska:
V průběhu let se Skanska stala jednou z předních světových stavebních společností se zaměřením na stavební činnost, zejména dopravní, občanské, bytové, inženýrské a průmyslové stavby, dále development a facility management. Skupina Skanska aktuálně zaměstnává 55.000 zaměstnanců. Působí na vybraných trzích v Evropě (např. Švédsko, Norsko, Finsko a Estonsko, UK, Polsko, Česká republika, Slovensko) a Spojených státech. V čele skupiny stojí Skanska AB se sídlem ve Stockholmu. Její akcie se obchodují na Stockholmské burze.

O Transparency International ČR:
Transparency International - Česká republika (TIC) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TIC se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru.
Kromě projektů, které se dlouhodobě věnují konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, střetu zájmů či nakládání s veřejnými prostředky) poskytuje TIC také právní a vzdělávací služby.