Skanska v České Republice
c

Dvoukilometrový obchvat Netolic dostal nový povrch

Tisková zpráva 01.08.2008 0:00 CET

Netolice Nový povrch má po rekonstrukci dvoukilometrový úsek silnice spojující jihočeskou obec Netolice se státním zámkem Kratochvíle. Silnice přitom díky kvalitnějšímu podloží bez problémů vydrží nápor tisíců turistů, kteří jednu z perel jihočeského regionu každoročně navštíví. Rekonstrukci v ceně více než 50 milionů korun provedla společnost Skanska ve spolupráci s firmou Znakon od dubna do července letošního roku. Investorem byl Jihočeský kraj, na financování se podílel Fond soudržnosti EU.

„Zámek Kratochvíle z konce 16. století navštíví každoročně tisíce turistů. Nyní mohou využívat zcela novou, pohodlnější a bezpečnější vozovku. Součástí projektu byla i oprava kanalizace, odvodnění komunikace a oprava mostu přes bezpečnostní přepad Kratochvílského rybníka,“ říká Luděk Kroupa, ředitel závodu České Budějovice společnosti Skanska DS.

Rekonstruovaný úsek silnice II/145 začíná přibližně 150 metrů před zámkem Kratochvíle, končí za odbočkou k železniční stanici Netolice. Samotné rekonstrukci předcházely odborné testy zaměřené zejména na průzkum podloží.

„Sondy jednoznačně prokázaly, že podloží bylo neúnosné a v důsledku zatížení docházelo k deformacím vozovky. Nové podloží tedy bylo nutné založit až do hloubky 1,5 metru. Standardní podloží sahá přitom pouze metr do země,“ popisuje Ladislav Pletka, stavbyvedoucí společnosti Skanska DS.

Poté, co stavební stroje odstranily 150 centimetrů konstrukce vozovky, bylo nevhodné podloží nahrazeno kamenivem z lomu a byly zhotoveny nové konstrukční vrstvy. Na tento základ pak stavbaři položili asfaltový povrch. Silnice byla v místě rekonstrukce uzavřena, nicméně zámek Kratochvíle zůstal přístupný a příjezd k němu byl možný z obou směrů.

Základní údaje: Název: Rekonstrukce silnice II/145 Netolice – zámek Kratochvíle Lokalita: Jihočeský kraj Investor: Jihočeský kraj s přispěním Fondu soudržnosti EU Zhotovitel: Skanska DS a.s. a Znakon, a.s. Projektant: Atelier SIS Doba výstavby: duben – červenec 2008 Délka úseku: 2,09 km Cena: 50 miliónů Kč bez DPH

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace