Skanska v České Republice
c

Společenská odpovědnost začíná u našich zaměstnanců

Tisková zpráva 01.05.2012 10:00 CET

Náš aktivní přístup v otázkách etiky a společenské odpovědnosti potvrzujeme závazkem k plnění normy SA 8000 se zaměřením především na oblast lidských práv a pracovních podmínek jak zaměstnanců společnosti Skanska, tak pracovníků v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Závazek plnění normy SA 8000 je formulován v Etickém kodexu Skanska.

Společnost Skanska klade velký důraz na udržitelný rozvoj. Vedle životního prostředí je nedílnou součástí této problematiky sociální sféra, a ta se dotýká každého pracovníka. Vedení společnosti bude nadále přísně dbát na dodržování pracovně-právních předpisů a na rozvoj pracovních podmínek pro zaměstnance.  

Vedení společnosti se proto rozhodlo přistoupit k certifikaci podle SA 8000:2008. Plněním požadavků této mezinárodní normy Skanska a.s. dále zpřísňuje kontrolu nad pracovními podmínkami zaměstnanců, a to nejen v otázkách bezpečnosti práce, ale také zdůrazněním nediskriminačního přístupu ve všech fázích pracovního poměru, důrazem na dodržování pracovní doby podle Zákoníku práce a stejně tak na řádné proplácení přesčasů, svátků apod.
Systém společenské odpovědnosti dále posiluje komunikaci mezi vedením a zaměstnanci prostřednictvím odborů. Podněty k pracovním podmínkám mohou všichni zaměstnanci předávat svým odborovým zástupcům, anebo podat anonymní podnět prostřednictvím sběrných schránek.

Není možné spolupracovat s dodavateli, kteří neposkytují svým zaměstnancům zákonem stanovené pracovní prostředí a podmínky. Hlavní dodavatelé jsou nadále k plnění požadavků smluvně zavázáni.