Skanska v České Republice
c

Obchvat Chomutova odvede z centra tranzitní dopravu

Tisková zpráva 18.02.2009 0:00 CET

Výstavba nového úseku rychlostní silnice R7, která bude tvořit obchvat města Chomutov, bude zahájena již letos. Celková délka komunikací bude činit 7,1 km, práce budou dokončeny v září 2012. Zhotovitelem stavby je konsorcium společností vedené Skanska DS, cena zakázky činí 2,26 miliardy korun. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavba „R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice“, která bude tvořit jihozápadní obchvat Chomutova, navazuje na silnici I/7 a je součástí budoucí rychlostní silnice R7 mezi Prahou a Chomutovem,. „Tato část rychlostní silnice ulehčí především obyvatelům Chomutova, odkud odvede značnou část tranzitní dopravy. Pro ochranu obcí v okolí nového úseku se plánuje výstavba protihlukových valů a čtyř protihlukových stěn o celkové délce jednoho kilometru,“ říká manažer projektu Roman Kühnel ze Skanska DS.

Součástí projektu je rychlostní silnice v délce 6,4 km, dvě mimoúrovňové křižovatky u obcí Droužkovice a Nové Spořice, tři čtvrtě kilometru dlouhý přivaděč na silnici I/7 včetně okružní křižovatky, mostní objekty a kratší přeložky místních komunikací a polních cest. Projekt rovněž počítá s propustky pod rychlostní silnicí pro zajištění migrace drobných živočichů. Pro zabránění vbíhání zvěře na silnici R7 je navrženo její oplocení. Součástí plánu je i výsadba nových stromů náhradou za zeleň, kterou bude třeba kvůli stavbě vykácet.

Základní údaje: Název: R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice Lokalita: Ústecký kraj Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Finanční prostředky: Státní fond dopravní infrastruktury Zhotovitel: sdružení firem Skanska DS (vedoucí člen sdružení), GEOSAN GROUP a.s. a EDS HOLDING a.s. Ukončení výstavby: září 2012 Délka úseku: 6,4 km + 0,74 km Cena: 2 259 250 037,- Kč bez DPH