Skanska v České Republice
c

Na Čabárně již stojí unikátní ekologické centrum

Tisková zpráva 14.12.2009 0:00 CET

Kladno V těchto dnech úspěšně proběhla kolaudace nové budovy Centra ekologické výchovy, která vyrostla v blízkosti bývalé hornické kolonie Čabárna u Kladna. Statutární město Kladno investovalo téměř 60 miliónů korun do energeticky úsporného objektu, který je určen široké veřejnosti pro řadu s ekologií souvisejících aktivit, a jehož součástí je i biologická čistička odpadních vod. Zhruba devadesát procent nákladů na stavbu, jejímž zhotovitelem je společnost Skanska CZ, pokryly zdroje z fondů Evropské unie a státního rozpočtu.

Ekologické centrum Kladno

Budova bude sloužit jako víceúčelové školící centrum ekologické výchovy, kde se budou pořádat především zotavovací akce pro děti a mládež typu škol v přírodě, dále nejrůznější akce s ekologickou tématikou pro veřejnost či školení a semináře pro pracovní kolektivy soukromých firem i veřejné správy. Ubytovací kapacita centra činí 35 míst. „V dnešní době je trendem snižování nákladů na spotřebu energií a to jejich úsporou. Některé semináře budou určeny právě na snižování spotřeby energií při výstavbě či rekonstrukcích domů, ale i samotná budova je v tomto směru inspirativní, “ řekl náměstek primátora města Kladna Vojtěch Munzar.

Objekt má parametry tzv. “pasivního domu“, které jsou v Česku doposud spíše raritou. „V případě Centra ekologické výchovy je realizována tepelné izolace budovy v tloušťce 20 až 60 centimetrů, v závislosti na skladbě obvodového pláště. Kromě toho byla při stavbě použita i další technologie snižující spotřebu energie, například řízené větrání s rekuperací či solární systém na ohřev vody,“ vysvětlil projektový manažer Skanska CZ Petr Flek.

Ekologicky šetrná není pouze budova, ale šetrná byla také její výstavba. Okolní plochy o výměře zhruba 4 000 m2 jsou osázeny stromy, keři či popínavou zelení. Založeno zde bylo rovněž několik trávníků a zazeleněna byla i většina střešních ploch a teras. V blízkosti areálu centra navíc vznikne i rozsáhlá permakulturní zahrada. Budovu navrhla architektonická kancelář IAV. Kompozičně je řešena jako hmotný kubus s vystupujícími prosklenými arkýři na severní straně. Na západní a východní straně jsou terasy a zimní zahrada. Plášť budovy je ze svisle kladených modřínových fošen, ve spodních partiích obložený cembonitovými deskami. Technické zázemí budovy je situováno do suterénu. Vlastní prostory pro výuku se nacházejí v prvním patře. Zde je také administrativní zázemí a jídelna. Druhé patro je celé určeno ubytování. Součástí stavby je také čistička odpadních vod. Předpokládá se, že v budoucnu budou na tuto čističku napojeny i blízké rodinné domky, které spadají do katastru obce Cvrčovice.

Stavba byla realizována během 6 měsíců a v dnešních dnech probíhá kolaudace. Celkové finanční náklady vyčleněné v rozpočtu města na tuto akci činí 60 miliónů korun, přičemž 85% výdajů bylo uhrazeno z evropských fondů a dalších 5% ze státního fondu životního prostředí. Ze zdrojů města bylo tedy použito zhruba deset procent celkových nákladů. „Jsme rádi, že se nám podařilo získat na výstavbu finanční prostředky z evropské unie, ochrana životního prostředí je důležitá a chceme především dětem a studentům ukázat, jak se mají chovat ke svému okolí,“ dodal Vojtěch Munzar.