Skanska v České Republice
c

Lannova třída zkrásní, pomohou evropské peníze

Tisková zpráva 20.11.2008 0:00 CET

České Budějovice Lannova třída, která přirozeně propojuje dopravní uzel u železničního a autobusového nádraží s historickým centrem, se postupně změní v důstojný bulvár. Více místa pro stromy, pěší i cyklisty, nahrazení asfaltu dlažbou a příjemná místa k posezení, to jsou hlavní cíle rekonstrukce, která patří k prioritám českobudějovického magistrátu. Práce v celkové hodnotě 139 milionů korun budou zahrnovat i rekonstrukci inženýrských sítí pod rušnou třídou. Pracovníci společnosti Skanska DS je dokončí ve dvou etapách do léta roku 2010.

„Rádi bychom, aby Lannova třída byla přátelská k chodcům i cyklistům a byla konečně důstojnou vstupní branou do historického centra,“ říká o urbanistickém záměru magistrátu primátor Juraj Thoma a dodává, že se městu podařilo na nákladnou obnovu třídy získat z Regionálního operačního programu částku 48,5 milionu korun.

Rekonstrukce, která navazuje na již dokončenou první fázi od ulice Na Sadech po Jeronýmovu, bude rozdělena do dvou etap. Od 24. listopadu 2008 do srpna 2009 budou stavbaři pracovat mezi ulicemi Jeronýmova a Štítného. Od léta příštího roku do června 2010 pak na zbývajícím úseku k ulici Nádražní.

„Nejde jen o povrchové práce. Když už ulici upravujeme, využijeme výkopy k rekonstrukci kanalizace, vodovodu a ostatních inženýrských sítí,“ říká manažer projektu Michal Kořínek ze Skanska DS.

Práce začnou přípravou území a demolicí starých betonových květníků. Přes zimu se počítá s rekonstrukcí hlavní kanalizační stoky v úseku od Jeronýmovy ulice po ulici Štítného. Poté přijdou na řadu nové kanalizační přípojky a ostatní inženýrské sítě. Na jaře bude zahájena vlastní rekonstrukce povrchu z kamenných dlažeb, která by měla skončit do 31.8.2009. Ještě před jejím úplným dokončením budou souběžně zahájeny práce na III. etapě.

„Dominantním prvkem třídy bude stromořadí. Na ulici nově vysázíme 303 nových stromů a keřů, na základě odborného posudku zachováme i zdravé javory a platany ze současné zeleně. Stromy navíc dostanou automatický závlahový systém,“ připomíná stavbyvedoucí Ladislav Pletka ze Skanska DS.

Součástí prací je mimo jiné rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, oprava parovodu, běžná údržba plynovodu, ochrana zemního vedení vysokého i nízkého napětí, kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, předláždění celé šířky ulice, vyznačení pruhů pro cyklisty, pěší a automobily, vybudování fontány, dodávky prvků městského mobiliáře (odpadové nádoby, hodiny s plakátovací plochou, směrovky, stojany na kola, ochranné mříže stromů, lavičky atd…).

Provoz v průběhu stavby Při rekonstrukci Lannovy třídy bude zjednosměrněna Jeronýmova ulice s výjezdem na ulici Rudolfovskou. Vjezd do Lannovy třídy bude povolen vozidlům stavby. Zásobování má vjezd povolen od 17:00-9:00 z Jeronýmovy ulice, výjezd přes Lannovu třídu ulicí Štítného na Rudulfovskou. Chodci se budou pohybovat ve vymezeném prostoru a přechody přes staveniště budou řešeny dostatečně širokými lávkami. „Všem obyvatelům i návštěvníkům Českých Budějovic bychom se rádi omluvili za nesnáze, které jim průběh stavebních prací způsobí. I my máme zájem na tom, abychom rekonstrukci dokončili co nejrychleji,“ dodává ředitel českobudějovického závodu Skanska DS Luděk Kroupa.

Základní údaje: Název: Stavební úpravy Lannova třída II. a III. etapa Jeronýmova - Nádražní Lokalita: České Budějovice, Lannova třída Investor: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: Skanska DS a.s., závod České Budějovice Projektant: Ing. Arch. Zdeněk Urbanec, projekční ateliér Manažer projektu: Michal Kořínek, Skanska DS Doba výstavby: listopad 2008 – srpen 2009 (II. etapa, Jeronýmova-Štítného) září 2009 – červen 2010 (III. etapa, Štítného-Nádražní) Cena: 139 188 855 Kč

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace