Skanska v České Republice
c

Skanska společně s Nadací Partnerství položila základní kámen k Otevřené zahradě

Tisková zpráva 28.06.2011 0:00 CET

Brno
Tón Země zahájil dnes ve 14 hodin slavnostní akt položení základního kamene poradenského a vzdělávacího centra Otevřená zahrada v Údolní ulici v Brně. Rozezněl se poklepáním na čtvrttunový pískovec, který si Nadace Partnerství vybrala jako základní kámen ke svému projektu environmentálního poradenského centra a hravé vzdělávací zahrady otevřené pro všechny obyvatele i návštěvníky Brna. Stavbu zahájí nadace za měsíc, slavnostní otevření plánuje na září 2012. Generálním zhotovitelem této unikátní stavby je společnost Skanska.

Položení základního kamene

„V základním kameni je místo, které se po poklepání rozezní tónem cis. Ten je pokládán za tón Země vycházející z její rotace,“ vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata a dodává: „Jsme rádi, že se po čtyřech letech koncepčních příprav a intenzivního projektování už konečně dostáváme k realizaci Otevřené zahrady. Těší nás to o to víc, že se zahájení provozu na podzim 2012 podaří pravděpodobně sladit s dokončením rekonstrukce parku Špilberk a snad i s vybudováním přístupové cesty na Špilberk od Obilního trhu."

Stavba první zelené budovy administrativního typu v České republice a hravé vzdělávací zahrady bude spuštěna již za měsíc – ke konci července 2011. Hned po dokončení stavebních prací a výsadeb
v zahradě zahájí Nadace Partnerství vzdělávací a výukové programy. Slavnostní otevření je plánováno na září 2012. Samotná zahrada a jejích 12 hravých stanovišť s tématikou přírodních živlů bude dopoledne určena hlavně žákům 2. stupně ZŠ, a to nejen z Brna, ale i ze širokého okolí. Odpoledne pak bude volně přístupná pro všechny brněnské obyvatele a návštěvníky. Poradenské environmentální centrum bude sloužit ke vzdělávání dospělých a vytvoří zázemí pro práci několika dalších environmentálně zaměřených neziskových organizací.

Ve výběrovém řízení na generálního dodavatele uspěla společnost Skanska. Její generální ředitel Dan Ťok poznamenává: „Jsme rádi, že právě Skanska bude generálním zhotovitelem první zelené administrativní budovy tohoto typu. Udržitelný rozvoj je totiž jednou z našich základních strategických priorit a dovolím si konstatovat, že i konkurenční výhodou. Zkušenosti s technologickými postupy, které máme z podobných staveb nejen v zahraničí, ale i v ČR, např. v Hostětíně nebo Kladně zužitkujeme tak, abychom dokázali, že pasivní administrativní budova dokáže splnit vysoké standardy použitelnosti a plnohodnotného provozu. Věříme, že tato stavba je sice první, ale rozhodně ne poslední tohoto typu."

Poradenské a vzdělávací centrum Otevřená zahrada:

- 65 míst v nové budově centra v pasivním energetickém standardu (roční spotřeby primární energie ≤ 15 kW / m² / rok),

- 49 míst v seminárním sále, 3 jednací místnosti (24 poradenských míst), na které budou navazovat vnější jednací a výukové prostory,

- vzdělávací zahrada o rozloze 2 900 m2se 12 interaktivními stanovištěmi, které budou volně přecházet do zelené procházkové střechy objektu.

„Kromě nových inovativních technologií pro úsporu energií, jako jsou tepelná čerpadla země – voda a aktivované stropy pro chlazení a vytápění, využijeme i dešťovou a tzv. šedou vodu z umýváren, která bude čištěna a připravována k opětovnému použití prostřednictvím kořenové čističky. Projekt stanovil použití řešené difúzně otevřené skladby obvodového pláště a inteligentní systém osvětlení, který za pomoci senzorů a čidel bude schopen vyhodnotit intenzitu osvětlení a přítomnost osob v místnosti. Je zde navržen vysoce sofistikovaný systém měření a regulace, který na základě těchto údajů zvolí intenzitu a výkon svítidla," doplnil několik technických podrobností Petr Flek, projektový manažer stavby ze společnosti Skanska.

Základní údaje:
Zahájení stavby: srpen 2011
Zahájení provozu: září 2012
Generální projektant: Projektil architekti s.r.o.
Generální zhotovitel: Skanska a.s.
Celkové náklady na výstavbu včetně vybavení: 86 mil. Kč včetně DPH
Schválená dotace z OPŽP, prioritní osa 7.1.: 74,6 mil. Kč