Skanska v České Republice
c

Skanska: Namísto poplašných zpráv o svodidlech je začněme konečně řešit!

Tisková zpráva 08.02.2011 0:00 CET

V posledních dnech se v médiích opětovně objevila řada spekulací o údajném nesouladu svodidel s technickými normami na rychlostní silnici R55 a dálnici D1 ve zlínském regionu. Společnost Skanska opětovně vyzývá Ředitelství silnic a dálnic, aby začalo konat v souladu s podmínkami reklamace a komunikovat se zástupci firem, jež se na výstavbě podílely. Bez výměny informací, která by vedla k přesné identifikaci údajných závad, Skanska není schopna zaujmout k této situaci stanovisko. Jedině spolupráce s investorem může zajistit návrat provozu na úseku D1 Kroměříž-Hulín, který společnost stavěla, do plnohodnotného provozu. Společnost také zvažuje právní kroky proti vydavateli bulvárního deníku, který uveřejnil dne 8. 2. 2011 nepravdivé informace poškozující dobré jméno společnosti.

„Úsek dálnice D1 Kroměříž-Hulín byl řádně předán investorovi dne 16. 11. 2010 včetně dokumentace potvrzující shodu svodidel se závaznými technickými normami. Pokud existují na straně ŘSD pochybnosti, jsme připraveni je prověřit a spolupodílet se na řešení. K tomu však potřebujeme spolupráci a výměnu informací. Vyzývám proto opětovně investora ke konstruktivnímu přístupu, na jehož začátku stojí společné jednání a na konci bezpečné a plnohodnotné užívání dálnic v České republice,“ uvedl Dan Ťok, generální ředitel společnosti Skanska a.s. „Právníci naší společnosti také posuzují možnosti žaloby na redaktorku i vydavatele deníku Blesk. Ten ve svém dnešním vydání hrubě zkresluje realitu a vkládá mi do úst slova, která jsem neřekl, a zásadním způsobem tak poškozuje dobré jméno naší společnosti. Jsme připraveni se bránit všemi dostupnými prostředky,“ dodal Dan Ťok.

Soulad zádržného systému se závaznými technickými normami je prokazován certifikátem. Certifikáty jsou součástí dokumentace přejímky stavby, ke které v případě zmíněného úseku dálnice D1 došlo dne 16. 11. 2010, a to bez výhrad souvisejících se svodidly.