Skanska v České Republice
c

Skanska a.s. je součástí Tematicky expertní skupiny Firmy a voda, jejímž garantem je Byznys pro společnost

Tisková zpráva 10.06.2013 13:20 CET

Skanska si uvědomuje rizika související s dostupností a užíváním vody, a proto se v rámci spolupráce s Byznys pro společnost, odbornou platformou na CSR a  udržitelné podnikání, připojila k práci v expertní skupině zaměřené na hospodaření s vodou a vodními zdroji.

logo Bps

V současné době je to téma nanejvýše aktuální i z hlediska současných nepříznivých klimatických jevů a povodňových situací. Skanska staví svoji dlouhodobou strategii na omezení spotřeby pitné vody a co nejširším znovupoužití a recyklaci vody tam, kde je to reálné. Hlavním záměrem je, aby se zabránilo používání pitné vody pro účely, při kterých může být nahrazena vodou nižší kvality. Naší vizí je dosáhnout „nulového“ využívání pitných vod pro stavební účely. Do roku 2015 jsme si na úrovni všech jednotek Skanska po světě stanovili dosažení minimálně o 25 % efektivnějšího hospodaření s vodou ve srovnání se základní spotřebou deklarovanou v normách či osvědčených postupech. V praxi se zaměřujeme na úspory pitné vody např. při výrobě prefabrikátů či betonových směsí, hledáme možnosti úspor při realizaci stavby a v neposlední řadě také u budov, které vyvíjíme a realizujeme jako developer.