Skanska v České Republice
c

Začíná největší světová kampaň na podporu bezpečnosti práce

Tisková zpráva 14.09.2009 0:00 CET

Pro 55 000 zaměstnanců na více než 10 000 stavbách a kancelářích společnosti Skanska dnes začíná „Týden bezpečnosti, týden pro život 2009.“ Kampaň, jejíž cílem je podpořit dodržování bezpečnostních předpisů a snížit tak rizikovost práce na stavbách je dále určena i pro tisíce zákazníků, subdodavatelů, dodavatelů a partnerů. „Týden bezpečnosti, týden pro život“ je největší kampaní za bezpečnost práce na světě.

„Týden bezpečnosti, týden pro život,“ který letos celosvětově proběhne od 14. – 20. září, je již pátým ročníkem ojedinělé akce. Jeho cílem je zvyšování bezpečnosti na pracovišti, předcházení nehodám i splnění vize společnosti Skanska vytvořit podmínky pro pracoviště bez nehod a zranění nejen zaměstnanců firmy, ale také subdodavatelů a veřejnosti.

„Je zcela nepřijatelné, aby lidé pracující v našem odvětví riskovali při své každodenní práci zdraví a životy. „Týden bezpečnosti, týden pro život“ považujeme za jeden z klíčových projektů, který upozorňuje na fakt, že nehodám je možné předcházet,“ říká Johan Karlström, prezident a generální ředitel společnosti Skanska AB.

Stavební průmysl je již tradičně jedním z nejrizikovějších oborů. Odhaduje se, že 40 procent všech smrtelných pracovních úrazů se stane právě ve stavebnictví. Během posledního ročníku „Týdne bezpečnosti, týdne pro život“ se společnosti celosvětově podařilo snížit počet úrazů z průměrných devatenáct na sedm. Pokud by kampaň běžela celý rok, snížil by se počet úrazů vyžadující ošetření či pracovní neschopnost u zaměstnanců či dodavatelů společnosti ročně o 600.

Mezi nejefektivnější aktivity, jež jsou součástí kampaně, patří stovky bezpečnostních návštěv zástupců vedení společnosti Skanska na pracovištích, rozsáhlá bezpečnostní školení, bezpečnostní instruktáže pro zaměstnance, subdodavatele i partnery a další.

„Bezpečnost představuje pro společnost Skanska základní strategickou hodnotu. Do přípravy plánů k prevenci nehod proto zapojujeme jak všechny naše zaměstnance, tak subdodavatele a partnery. Uvědomujeme si přitom, že musí jít o kontinuální činnost, ale zároveň nás moc těší i dílčí výsledky, které dosahujeme,“ říká Johan Karlström.

Od roku 2005 se ve společnosti Skanska počet úrazů vyžadujících pracovní neschopnost snížil o 24 procent. Jde o výsledek zavedení přísných pravidel pro používání osobních ochranných prostředků na staveništích, rozsáhlých školících programů anebo povinné součástí při plánování všech projektů - analýzy bezpečnostních rizik.

Součástí prevence je také sledování a porovnávyní výsledků dodržování bezpečnosti práce mezi obchodními jednotkami firmy a sdílení zkušeností mezi nimi. Dosahované výsledky patří mezi kritéria pro odměňování manažerů firmy. Od roku 2009 celá společnost dodržuje „minutu ticha“ pokaždé, když dojde ke smrtelnému úrazu.