Skanska v České Republice
c

V Hořovicích se koupají v nově zrekonstruovaném bazénu

Tisková zpráva 18.04.2010 0:00 CET

Praha Na konci měsíce ledna předalo Město Hořovice k užívání svým občanům nově zrekonstruovaný bazén. Jako první bazén vyzkoušeli starosta a místostarosta města. Pak už do vody naskákaly děti z plaveckého oddílu Spartak a provedly „zatěžkávací zkoušku“. Investorem rekonstrukce, kterou provedla společnost Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, je Město Hořovice.

Bazén Horovice

„Zázraky se dějí a to, že se nám podařilo bazén v tomto termínu otevřít, je toho důkazem. S ohledem na stav, ve kterém se bazén nacházel, jsem zpočátku moc nevěřil, že se nám podaří najít v rozpočtu města dostatek prostředků na rekonstrukci,“ uvedl Luboš Čížek, starosta Hořovic.

Rekonstrukce bazénu proběhla ve dvou fázích – nejprve byla provedena oprava střechy a opláštění, které byly v havarijním stavu. Následně bylo potřeba, s ohledem na nevyhovující statiku vnitřní části bazénové haly, přistoupit také k přestavbě v interiéru, kde proběhla výměna železobetonových konstrukcí, obkladů, opraveno bylo sociální zařízení a vzduchotechnika. Ačkoli bylo toto rozšíření rekonstrukce zpočátku neplánované, podařilo se zastupitelstvu Hořovic prostředky v rozpočtu města najít a stavba tak mohla být realizována s velmi uspokojivým výsledkem. Do začátku letních prázdnin bude bazén fungovat ve zkušebním provozu.

„Nejdříve jsme se zaměřili na opravu střechy a opláštění. Ovšem stav bazénové haly nás donutil přistoupit na podzim k rozšíření první etapy, které spočívalo především ve výměně staticky nevyhovujících železobetonových konstrukcí ochozů. Přeji městu Hořovice, aby v dohledné době dokázalo zrealizovat celý projektový záměr opravy a modernizace,“ dodal Martin Blažek, hlavní stavbyvedoucí závodu 02, Skanska a.s.

Základní údaje: Název: Odstranění havarijního stavu – 1.etapa rekonstrukce bazénu v Hořovicích Lokalita: Hořovice Investor: Město Hořovice Zhotovitel: závod 02, divize Pozemní stavitelství závod Čechy, Skanska a.s. Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o. Doba výstavby: únor 2009 – leden 2010 Cena: 33 milionů Kč