Skanska v České Republice
c

Skanska: Jsme schopni doložit certifikáty ke každému metru svodidel na našich úsecích dálnic

Tisková zpráva 12.01.2011 0:00 CET

Praha V tiskovém prohlášení Ministerstva dopravy z 10. 1. 2011, na které reagovala některá média, se uvádí, že na vybraných nových úsecích dálnic jsou svodidla, která mohou mít bezpečnostní dopad na provoz. Společnost Skanska prohlašuje, že je schopná doložit soulad každého metru svodidel dálnic se závaznými technickými podmínkami, kterých se prohlášení týkala. Ostře odmítá také spekulace, že účtovala za jejich výstavbu jinou cenu, než jaká jí náležela.

„Pokud má Ředitelství silnic a dálnic či Ministerstvo dopravy ČR podezření, že může dojít k ohrožení bezpečnosti na českých silnicích, považuji za logické, že neprodleně řeší nápravu situace. Kladu si proto otázku, jak je možné, že se dodavatelé dozvědí o problémech až z médií , namísto toho, aby byli obratem přímo informování a mohli se začít problémem zabývat. Navíc vznikají spekulace poškozující dobré jméno společností, které jsou - jako v tomto případě Skanska – v celé kauze nevinně,“ uvedl Dan Ťok, generální ředitel Skanska a.s. „My jsme připraveni stavět se k problémům čelem, ale také bránit se neoprávněným nařčením, ke kterému v tomto případě došlo. Vyzývám také příslušné orgány ke konstruktivnímu přístupu zaměřeného na problém, nikoliv na dojmy,“ dodal Dan Ťok.

Výrobcem svodidel, která Skanska na předmětných úsecích dálnic používá, je ArcelorMittal Ostrava a.s. K jednotlivým dodávkám jsou vystavovány certifikáty dokladující jejich soulad se závaznými technickými podmínkami. Ty jsou součástí dokumentace přejímky stavby, ke které v případě zmíněného úseku dálnice D1 úseku Kroměříž-východ – Hulín došlo dne 16. 11. 2010, a to bez výhrad souvisejících se svodidly.