Skanska v České Republice
c

Tramvajová trať na Podolském nábřeží bude komfortnější

Tisková zpráva 28.06.2011 0:00 CET

Praha
V následujících dnech bude na Podolském nábřeží v Praze, v úseku od Výtoně až k tramvajové zastávce Přístaviště, zahájena kompletní rekonstrukce tramvajové trati, která po dokončení výrazně zlepší bezpečnost a komfort provozu. Rekonstrukci provede společnost Skanska od 1. července do konce srpna 2011. Investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy zastoupený společností IDS.

„Postup prací byl zvolen tak, abychom vše zvládli během letních prázdnin, kdy je provoz v Praze klidnější,“ uvádí projektový manažer Petr Kubrycht ze společnosti Skanska.


Výluka tramvajové trati bude probíhat od 1. července do 31. srpna  2011 v celém úseku od Výtoně až k tramvajové zastávce Přístaviště.

Celková délka rekonstruované dvoukolejné trati je 2925 metrů. Součástí stavby je také úprava 4 tramvajových zastávek, a to Podolská vodárna, Kublov, Dvorce a u zastávky Přístaviště pouze nástupiště ve směru z centra.


„I když bude r
ekonstrukce probíhat v letních měsících, kdy jsou snížené nároky na přepravní kapacitu, rádi bychom cestujícím, kteří v metropoli zůstanou, co nejvíce usnadnili přepravu. V tomto období proto zavedeme řadu náhradních spojů,“ uvádí generální ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák. Na trase Výtoň – Nádraží Braník – Sídliště Modřany proto bude v nepřetržitém provozu zavedena náhradní autobusová doprava X-3 a na trase Výtoň – Nádraží Braník náhradní autobusová doprava X-21, která bude v provozu od pondělí do pátku od 6:00 do 21:30 hod., v sobotu od 7:00 do 21:30 hod. a v neděli od 9:00 do 21:30 hod.


Cílem rekonstrukce je zlepšení geometrických parametrů koleje, umožňující pohodlnější a bezpečnější jízdu.  Komfort cestujících bude dále zvýšen úpravou tramvajových zastávek doplněných o bezbariérové přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé a především zvýšením nástupní hrany. Dále dojde ke snížení hluku z provozu tramvajových vozidel, díky použití tlumících pryžových prvků v částech s uzavřeným kolejovým svrškem (s živičným povrchem).


Dopravní opatření během stavby:

Náhradní autobusová doprava bude vedena po stávající trase tramvaje podél celého rekonstruovaného úseku. Na zastávce Výtoň bude vybudováno provizorní nástupiště pro přestup mezi náhradními autobusy a tramvajemi směrem do centra. Přechody pro chodce budou v průběhu výstavby zachovány v maximální možné míře.


V období 11. – 28. července je plánována uzavírka pro osobní dopravu směrem do centra v úseku Podolská porodnice - Vnislavova ulice. Provoz bude v této době umožněn pouze náhradní autobusové dopravě a objízdná trasa pro osobní vozidla je navržena: Jeremenkova – Na Strži – 5. Května.


Informace k jednotlivým výlukám:

Linka 3 bude ve směru od Lehovce ze zastávky Moráň vedena jednosměrně po trase Botanická zahrada, Albertov, Výtoň a Palackého náměstí do zastávky Karlovo náměstí a dále po své trase na Lehovec.

Linka 17 bude ve směru od Sídliště Ďáblice ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky, Václavské náměstí a Lazarská, odkud je vedena jednosměrně po trase Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí, Výtoň, Albertov, Botanická zahrada, Karlovo náměstí a Lazarská.

Linka 21 nebude po dobu výluky v provozu.

Linka 52 bude ve směru od Lehovce ze zastávky Výtoň odkloněna přes Albertov do Otakarovy, kde bude ukončena. Nástupní zastávka bude na náměstí Bratří Synků.

Ve Svobodově ulici bude v obou směrech zřízena zastávka Výtoň. 


Základní údaje:

Název: Rekonstrukce tramvajové trati Podolské nábřeží

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zastoupený společností Inženýring dopravních staveb, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Železniční stavitelství

Projektanat: METROPROJEKT Praha a.s.

Termín: 1. července 2011 – 31. srpna 2011

Stavební náklady: 118 421 767  Kč bez DPH; stavba je spolufinancována EU z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost