Skanska v České Republice
c

Vyjádření společnosti Skanska k vystoupení V. Bárty v pořadu Otázky Václava Moravce.

Tisková zpráva 13.03.2011 15:00 CET

Vážená paní redaktorko, vážený pane redaktore,

v souvislosti s dnes odvysílaným pořadem Otázky Václava Moravce bych Vám ráda tímto zprostředkovala vyjádření společnosti Skanska k informacím, které ve výše uvedeném publicistickém pořadu zazněly.

Jsme překvapeni mediálními komentáři pana ministra Bárty v dnešním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce. Uznáváme pravidlo, že zákazník má vždycky pravdu a právo na svůj názor, nicméně nás velmi překvapil obsah a forma jeho vyjádření.

V žádném případě nerozumíme jeho slovům o množství reklamací, které uvedl. Naše společnost nebyla oslovena v podobném smyslu žádným veřejným zákazníkem, netušíme, z jakých faktů pan ministr ve svém vyjádření čerpal. V každém smluvním vztahu postupujeme podle podmínek stanovených v uzavřených kontraktech a reklamace odstraňujeme v rámci reklamačního řízení na náš účet. Tato praxe je naprosto běžná u všech stavebních firem. Spekulace vyslovené panem ministrem jsou neopodstatněné a nelogické, hraničící s poškozováním dobrého jména nejen naší společnosti ale i celého stavebního oboru. 

Opětovně vyzýváme zástupce příslušných orgánů, aby nás v případě zjištění jakékoli nesrovnalosti na námi realizovaných stavbách informovali ve smyslu zákona a uzavřených smluv. Tímto konstruktivním jednáním by přispěli k vyřešení problémů spíše, než bezdůvodnou skandalizací naší firmy.