Skanska v České Republice
c

Nová kanalizace a ČOV v Konici zlepší čistotu Romže

Tisková zpráva 07.04.2011 13:00 CET

Obyvatelé v Konici na Olomoucku se mohou těšit na čistější vodu v okolí. Odpadnou jim i každoroční starosti se septiky a žumpami. Po několika letech příprav je totiž celá obec napojena na novou kanalizaci, ke které přibyla i moderní čistírna odpadních vod (ČOV). Díky tomu by se měla výrazně zlepšit i čistota podzemní vody v okolí a vody v místním potoku Romže. Stavbu ČOV a kanalizace realizovalo pro město Konice za 19 měsíců sdružení zhotovitelů Skanska a INSTA. Stavba byla realizována za podpory EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Konice_COV

„Původní nevyhovující kanalizace byla nahrazena novou jednotnou kanalizací pro odvod odpadních i dešťových vod.  Celková délka kanalizace nyní činí téměř 16 kilometrů, z toho novou stokovou síť tvoří 12 kilometrů kanalizace. Celková délka domovních přípojek činí 3,5 km,“ uvedl stavbyvedoucí Arnold Rozehnal ze společnosti Skanska a.s.

Součástí stavby je i nová čistírna odpadních vod (ČOV) na pravém břehu potoku Romže. Areál ČOV tvoří jednak podzemní aktivační a dosazovací nádrže a čerpací stanice. Nadzemní část čistírny tvoří provozní objekt s mechanickým předčištěním a uskladňovacími nádržemi kalu. Všechny technologické linky ČOV jsou plně automatické. Projekt pamatoval také na nový mostek přes Romži, který spojuje místní komunikaci s vjezdem do ČOV, a vodovodní přípojku pro ČOV.

Realizací stavby dojde k výraznému zlepšení životního prostředí celé oblasti, zejména ke zlepšení a trvalému udržení čistoty povrchových i podzemních vod v okolí.

 

Základní údaje:

Název stavby:   ČOV a kanalizace Konice

Investor:  Město Konice

Cena: 164 milionu Kč bez DPH

Financování:  Dotace EU z OPŽP (85%), dotace SFŽP ČR (5%), Město Konice (10%)

Termín realizace: září 2009  - březen 2011

Zhotovitel: Sdružení kanalizace a ČOV Konice (Skanska a.s. a INSTA CZ s.r.o.)

Projektant:  VEGA spol v.o.s.