Skanska v České Republice
c

Developeři Skanska Reality, Ekospol a Trigema se dohodli na uvádění jednotných čísel z developerského trhu

Tisková zpráva 09.04.2014 11:00 CET

Praha (9. dubna 2014) – Společnosti Skanska Reality, Ekospol a Trigema až doposud vydávaly své analýzy realitního trhu a data týkající se aktuálních trendů na developerském trhu jednotlivě. Zajímavým faktem je, že i navzdory odlišným metodikám měření se při vzájemném porovnání údaje lišily pouze o jednotky. Pro zjednodušení a zpřehlednění těchto dat se proto developeři dohodli na pravidelných setkáváních u příležitosti porovnání a zkorigování hlavních ukazatelů trhu (počty prodaných bytů, zásoba na trhu). Každá z uvedených společností bude nyní uvádět tyto informace ve vzájemné shodě.

„Domníváme se, že jednotné uvádění informací o trhu přispěje k lepší srozumitelnosti. Poskytovaná data mohou být zároveň vnímána jako objektivnější, neboť se na nich shodly tři nezávislé společnosti,“ prezentují vzájemnou shodu Ing. Naďa Ptáčková, ředitelka Vývoje projektů a Akvizic Skanska Reality a.s., RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol a. s. a Ing. Marcel Soural, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Trigema a.s.. 

Se zavedením komunikace jednotných informačních výstupů týkajících se developerského trhu souviselo sladění metodik sběru dat. Jako „prodané“ se nyní sledují byty, které jsou v cenících developerů opravdu uvedeny ve stavu „prodáno“, anebo již nejsou zobrazovány v nabídce. Naopak byty ve všech ostatních statusech (volný, ústní rezervace atd.) jsou dle sjednocené metodiky stále započítávány do celkové nabídky trhu.
Nabídkovou cenu za m2 si však i nadále bude každý developer počítat individuálně, neboť metodiky výpočtů se liší a každá z nich přináší na problematiku jinak přínosný náhled.