Skanska v České Republice
c

Skanska Reality: Venkovní stavební práce na infrastruktuře u bytových domů projektu Milíčovský háj pokračují.

Tisková zpráva 02.10.2013 15:40 CET

Česká inspekce životního prostředí zrušila předběžné opatření.

Dne 20. září 2013 bylo zrušeno předběžné opatření České inspekce životního prostředí, na základě kterého byly dočasně pozastaveny venkovní stavební práce na okolních pozemcích bytových domů projektu Milíčovský háj. Developer nyní činí všechny potřebné kroky k tomu, aby byly rozestavěné bytové domy zkolaudovány podle původního plánu.

Milicovsky haj - pasivni bytovy dum

Předběžné opatření, na základě kterého byly pozastaveny venkovní práce
u bytových domů, bylo vydáno 18. července 2013. Důvodem pro jeho vydání byla neexistence jednoho z podkladových rozhodnutí potřebných k vydání stavebního povolení – výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí. Výjimka byla developerovi zrušena soudním rozhodnutím a o jejím opětovném vydání se mělo rozhodnout znovu.
Dne 13. září 2013 Ministerstvo životního prostředí rozhodlo výjimku znovu neudělit, neboť postrádá účel a smysl – stavební pozemky nejsou vhodnými biotopy pro dané živočichy a tito na nich nežijí. Toto potvrdila i kontrolní prohlídka České inspekce životního prostředí, které proběhla 1. srpna 2013.
„Těší nás, že kauza, související s pozastavením venkovních stavebních prací
u nových bytových domů v Milíčovském háji, dopadla i tentokrát ve prospěch projektu. Všechny naše další kroky budou nyní směřovat k tomu, aby byl projekt zkolaudován v souladu s původním harmonogramem do konce letošního roku,“
sdělila Naděžda Ptáčková, ředitelka Vývoje projektů a akvizic.„Zároveň si vážíme podpory klientů, kteří nám i v této nepříjemné situaci dali svou důvěru,“ doplnila závěrem.
Projekt Milíčovský háj v Praze 11 – Hájích, kterého se předběžné opatření týká, nestojí v místě chráněného území, ale za hranicí jeho ochranného pásma. Na místě, kde nyní stojí projekt Milíčovský háj, se přitom před výstavbou projektu nacházel stavební dvůr z doby výstavby panelového sídliště. Jeho součástí byly například sklady stavební keramiky a nátěrových hmot, kotelna na tuhá paliva, truhlárna a třídírna odpadů. Stavební dvůr byl na území po celou dobu výstavby sídliště Jižní město.