Skanska v České Republice
c

Skanska dokončila další úsek dálnice D1

Tisková zpráva 01.12.2010 0:00 CET

Řidiči se dočkali dálnice do Zlína, slaví i Hulíňané

Hulín Přes dva roky mohli řidiči po očku sledovat, jak mezi Kroměříží, Hulínem a Otrokovicemi postupně vyrůstá vytoužený poslední úsek, který měl napojit Zlín a Zlínský kraj na dálniční síť. Od 3. prosince však už po stavebních strojích nemusí pokukovat. Nyní mohou plynule a bezpečně projet po dálnici až ke Zlínu. Dálniční síť se totiž prodloužila o dalších 18 a půl kilometru. Významnou část zprovozněného úseku, který začal sloužit řidičům v prvním prosincovém týdnu, realizovalo sdružení firem pod vedením společnosti Skanska.

„Nová dálnice znamená nejen bezpečnější a pohodlnější cestování pro řidiče, ale především se uleví přetíženému Hulínu. Silnice I/55 vede přímo středem obce Hulín, kde se na ni napojovala neméně frekventovaná silnice I/47. Obcí tak projíždělo denně zhruba 15 tisíc osobních aut a kamionů. Vybudováním tohoto úseku D1 se ulevilo jak obyvatelům, tak životnímu prostředí v místě,“ říká projektový manažer stavby Martin Fischer z divize Silniční stavitelství, závod Morava Jih.

Nejstarší a nejfrekventovanější dálnice D1 se prodloužila o 5 kilometrů od Kroměříže směrem na Hulín, kde se na ni u tzv. Moravské křižovatky napojilo 13,5 kilometru rychlostní silnice R55 do Otrokovic. Dokončením těchto dvou úseků je dokončeno napojení Zlína na dálniční síť a výrazně se tak usnadní spojení mezi Zlínskem, Brnem a západní částí České republiky. Po dokončení zbývajícího úseku dálnice D1 mezi Hulínem, Přerovem a Lipníkem nad Bečvou dojde také k významnému usnadnění dopravy také ve směru sever – jih, na trase Ostrava, Zlín, Břeclav.

Zprovozňovaný pětikilometrový úsek dálnice D1 a bezmála tříkilometrový úsek rychlostní silnice R55 je součástí stavby Kroměříž-východ – Říkovice, kterou realizovalo sdružení firem vedené společností Skanska a.s., divize Silniční stavitelství. Celková délka úseku, který začíná u mimoúrovňové křižovatky Kroměříž východ a končí na budoucím 75. kilometru D1 u Říkovic, je 11,3 kilometru. Součástí trasy jsou tři mimoúrovňové křižovatky, které umožní napojení D1 na okolní komunikační síť, zejména na rychlostní silnice R55 a budoucí rychlostní silnici R49. Úsek mezi křižovatkou Hulín a obcí Říkovice, včetně napojení D1 na silnici I/55 u Říkovic bude zprovozněn do června 2011.

Součástí stavby je také 23 mostních objektů, které umožňují mimoúrovňové křížení dálnice se silnicemi nižšího řádu a se železniční tratí Hulín – Přerov a Hulín – Holešov. Trasa dálnice je převážně tvořena cementobetonovým krytem (CBK). Celkem zde bylo položeno 48.500 m3 CBK, což představuje zhruba 11 a půl kilometru dvoupruhové dálnice. Za zmínku stojí také 7,8 kilometru monolitických žlabů Curb-King. Betonové směsi na tuto stavbu vozili nakladače z mobilního míchacího centra pro výrobu MZK a CBK z nedalekého Břestu.

Investorem stavby dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ – Říkovice, jejíž cena je bezmála 5 miliard korun (bez DPH), je Ředitelství silnic a dálnic ČR, projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. Stavba jsou navržena ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti, v rámci Operačního programu Doprava.

Základní údaje: Název: Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice Lokalita: Zlínský kraj Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: sdružení firem Skanska DS (vedoucí), Metrostav, M-silnice a Alpine CZ Projektant: sdružení Pragoprojekt, a.s., Viapont, s.r.o. Doba výstavby: duben 2008 – červen 2011 Délka úseku: 11,3 kilometru Cena: 4, 539 mld. Kč bez DPH