Skanska v České Republice
c

V Kobylí vzniká nová čistírna odpadních vod

Tisková zpráva 28.08.2008 0:00 CET

Kobylí, Břeclav Již v příštím roce se obyvatelé obce Kobylí na Břeclavsku dočkají ekologické likvidace odpadních vod. Místní domácnosti se napojí na novou čistírnu, díky níž přestane být malebná obec jedním ze znečišťovatelů potoka Trkmanky, který se vlévá do Dyje. Stavbu v ceně více než 40 milionů korun vybuduje sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska od ledna 2008 do září 2009. Investorem je společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, které poskytl dotaci Fond soudržnosti EU a Státní fond životního prostředí. Současně s výstavbou čistírny odpadních vod Kobylí probíhá výstavba kanalizační sítě, která přivede splaškové vody do nové ČOV.

„Obec Kobylí nemá dosud vyřešený systém likvidace odpadních vod. Většina zdejších domů je sice napojena na stávající kanalizační síť, ta však ústí do potoka Trkmanka. Na čistírnu tak netrpělivě čekají jak místní obyvatelé, tak ochránci přírody,“ říká hlavní stavbyvedoucí Petr Klement ze společnosti Skanska.

Čistírna bude sloužit potřebám více než dvou tisíc obyvatel, přičemž její kapacita bude o něco větší. Samotná čistírna se bude skládat z mechanické části, jejíž součástí budou česle a zařízení na odstraňování písku a z chemicko-biologické linky na čištění odpadních vod. Zařízení dokáže likvidovat veškeré splaškové vody, které běžná domácnost vyprodukuje, včetně sloučenin fosforu a dusíku.

V současné době probíhají práce na kalojemech – jímacích nádržích na přebytečný čistírenský kal a kruhové nádrži biologického čištění. Kompletně dokončena je stavební část čerpací stanice a dešťová zdrž. Předpokládané dokončení čistírny je naplánováno na září příštího roku.

Stavba je součástí rozsáhlého projektu Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. Celkové náklady na projekt „Břeclavsko“ dosáhnou 1,6 miliardy korun, téměř dvě třetiny prostředků poskytne evropský Fond soudržnosti.

Základní údaje: Název stavby: ČOV Kobylí Lokalita: obec Kobylí, Jihomoravský kraj Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. Zhotovitel: Skanska CZ region Brno s.r.o., Dopravní stavby Brno, s.r.o. Doba výstavby: 1.1.2008 – 30.9.2009 Cena: 40,6 milionu korun

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace