Skanska v České Republice
c

Za 93 dnů zrekonstruují stavbaři 9 km železnice mezi Libní a Běchovicemi

Tisková zpráva 06.03.2009 0:00 CET

Praha Kompletní rekonstrukci jedné z kolejí železničního úseku mezi Běchovicemi a Libní v délce 9 kilometrů musí stavbaři zvládnout za pouhých 93 dní, během kterých na této trati dojde k výluce. Práce začnou v neděli 8. března, společně s výlukou skončí 11. června letošního roku. Modernizace přinese zvýšení kapacity trati v úseku Praha Libeň – Praha Běchovice a zvýšení traťové rychlosti souprav až na 160 km/h. Stavbu realizuje sdružení zhotovitelů pod vedením společnosti Skanska DS, jejím investorem je Správa železniční dopravní cesty a finančně ji zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Rekonstrukce jedné z kolejí železnicního úseku mezi Bechovicemi

„Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku, rekonstrukci či opravy všech mostů a podchodů pro cestující, přes tři kilometry protihlukových stěn, nové nástupiště, čekárny a přístupové chodníky v Dolních Počernicích a Kyjích. Počítá se i se zřízením zcela nového zabezpečovacího zařízení, které bude odpovídat současnému trendu evropských tratí,“ uvedl ředitel stavby ze společnosti Skanska Vladimír Zajíc.

Hlavním cílem stavby je rozšíření nynější dvoukolejné trati na trojkolejnou. Práce během výluky se uskuteční na jedné z kolejí mezi Běchovicemi a Libní a na nově zřizované koleji v úseku Kyje - Libeň. Modernizace počítá i se zapojením nových kolejí do železniční stanice Libeň, kde vznikne nové rozvětvení. Zbývající kolej a objekty pod ní se zrekonstruují v druhé polovině roku, kdy se předpokládá obdobná výluka jako nyní.

„Bez částečně vyloučeného provozu se práce na trati bohužel nedají dělat. Vždy se snažíme, aby doba výluky byla co nejkratší,“ dodává Zajíc. Doprava po celou dobu výluky bude využívat minimálně jednu kolej. Pro cestující by měla výluka znamenat jen drobné minutové odchylky oproti původnímu stavu a opačnou výstupní stranu ve stanicích.

Modernizace téměř devět kilometrů dlouhého pražského traťového úseku mezi Libní a Běchovicemi začala na podzim roku 2006. V roce 2007 sdružení zhotovitelů zrekonstruovalo celou železniční stanici Praha Běchovice, v roce 2008 zahájilo práce na nové koleji číslo 0 a 1 v úseku Praha Běchovice – Praha Kyje, jejíž dokončení je naplánováno na letošní rok.

Souhrnné informace o projektu: Název stavby: Modernizace traťového úseku Prah-Libeň – Praha-Běchovice Lokalita: Praha - Běchovice Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha Financování: SFDI Zhotovitel: Sdružení „Skanska – SSŽ – Běchovice“ (Skanska DS a.s., direkce Čechy západ – vedoucí sdružení, Stavby silnic a železnic, a.s.) Projektant: IKP Consulting Engineers Projektový tým: Ing. Vladimír Zajíc – projektový manažer Doba realizace: září 2006–září 2009

Železniční svršek a spodek Zřízení koleje traťové UIC 60: 16 748 m Zřízení koleje staniční UIC 60: 14 056 m Zřízení koleje staniční R 65: 1 033 m Zřízení koleje staniční S 49: 1 125 m Zřízení koleje traťové R 65: 461 m

Zřízení výhybek UIC 60: 44 ks Zřízení výhybek ostatní: 4 ks Výhybky z užitého materiálu, k regeneraci: 22 ks

Výkop: 85 645 m3 Násyp: 41 141 m3

Umělé stavby Rekonstr. Mosty: 14 ks Nové mosty (podchod): 1 ks Reknstr. Propustky: 5 ks Sanace stávajících zárubních zdí: 76 bm Novostavba opěrné zdi: 296 bm

Protihluková opatření Protihlukové stěny: 3377 m Individ. protihluková opatření (výměna oken a dveří): 100 ks