Skanska v České Republice
c

U Domažlic vzniká přímo před očima ze staré silnice nová

Tisková zpráva 17.09.2008 0:00 CET

Koloveč, Domažlice Recyklaci staré asfaltové vrstvy využívá nyní společnost Skanska při opravě silnice II/183 mezi obcemi Hradiště a Koloveč na Domažlicku. Zařízení, které vypadá jako neobvyklý vlak spřažený z několika strojů, umí na místě vyrobit ze staré silnice nový asfaltový koberec, takže výrazně šetří čas i náklady na opravy poškozených silnic. „Díky recyklaci využijeme původní materiál, což je o poznání šetrnější k životnímu prostředí, nezbytné dopravní uzavírky se navíc zkrátí,“ říká Zdeněk Kachyňa ze společnosti Skanska DS, která rekonstrukci provádí od 15. září do 5. října 2008. Investorem projektu je SÚS Domažlice, kterou financuje Plzeňský kraj.

Recyklace asfaltu

„V České republice máme toto recyklační zařízení jediní. Celá souprava strojů v jednom procesu odfrézuje poškozený povrch silnice, získaný materiál rozdrtí, přetřídí,promíchá s pojivy a směs znovu položí jako nový asfaltový koberec. Bezmála čtyři kilometry silnice obnovíme během pouhých pěti dnů,“ říká Zdeněk Kachyňa ze Skanska DS.

Projekt se týká silnice II/183 mezi Hradištěm a Kolovčí. Rekonstrukce se vyhýbá obci Kanice, délka opravovaného úseku je 1,3 a 2,3 kilometru. Stavbaři nejprve zrecyklují stávající povrch o síle 8 centimetrů. „Kvůli zvýšení únosnosti vozovky na recyklovanou vrstvu položíme ještě vrstvu nového asfaltového betonu,“ doplňuje Zdeněk Kachyňa ze Skanska DS.

V průběhu oprav, které skončí 5. října 2008, bude silnice pro řidiče uzavřená. Náhradní trasa povede po vyznačených objížďkách. Projekt zahrnuje i nové krajnice, svodidla a vodorovné dopravní značení.

Největší předností této technologie, kterou Skanska dovezla z USA, je časová úspora. „Během několika dnů lze takto zrekonstruovat silnici, jejíž oprava by tradiční metodou trvala několik týdnů,“ uvádí Zdeněk Kachyňa ze Skanska DS.

Technické údaje: Soupravu strojů pro recyklaci asfaltové vrstvy za studena tvoří silniční fréza, stroj CRMX2, sběrač směsi, finišer a těžké hutnicí válce. Součástí „vlaku“ je také zásobníková cisterna na pojivo. Motorem sestavy je silniční fréza o výkonu 950 koňských sil, která frézuje původní asfaltový povrch a přitom táhne celou sestavu. Šířka recyklovaného pásu se může pohybovat od 2,5 do 4,8 m (v kombinaci s přídavnou frézou). Srdcem recyklačního vlaku je stroj CRMX2, který se stará o výrobu homogenní asfaltové směsi. Velikost zrn je přitom omezená, rovnoměrnou křivku zrnitosti recyklovaného kameniva zajišťují sítový třídič, rotační drtič a dvouhřídelový lopatkový mísič. Průměrný výkon stroje je 400 t/hod. Dávkování pojiv řídí počítačová jednotka, která vše vyhodnocuje na základě vstupních údajů a pásové váhy. Prostřednictvím stroje CMRX2 asfaltová emulze putuje z cisternového zásobníku do mísiče, odkud vypadává v podélné hrázce na zem, sběrač ji podá do násypky finišeru a ten ji pak ve správném sklonu položí ke zhutnění pomocí těžkých vibračních hutnicích válců. Povrch recyklované vrstvy se uzavře dvouvrstvým nátěrem s podrcením, popř. mikrokobercem, nebo se překryje hutněnými asfaltovými vrstvami.

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace