Skanska v České Republice
c

Stavba není bojiště

Tisková zpráva 06.11.2009 0:00 CET

Pod tímto názvem se ve středu 4. listopadu 2009 uskutečnila konference o stavu a opatřeních ke zlepšení bezpečnosti na našich stavbách. Konferenci, jejímž cílem bylo vytvořit platformu pro diskuzi o otázkách bezpečnosti na stavbách, pořádali společně Svaz podnikatelů ve stavebnictví a společnost Skanska CS. Účastníci konference deklarovali odhodlání otevřeně mluvit o bezpečnosti práce na českých stavbách. Ačkoli jsou stavební společnosti konkurenti, v oblasti bezpečnosti jsou připraveni sdílet zkušenosti a napomoci tak nápravě současného stavu.

Pocet nehod na 100 zamestnancu

Celkem 5560 pracovních úrazů na českých stavbách v roce 2008 je důkazem, že stavebnictví patří k rizikovým oborům. Konference „Stavba není bojiště“ poskytla platformu pro debatu na téma bezpečnost na stavbách, které bylo doposud diskutováno stavebními společnostmi a odbornými organizacemi interně. V průběhu dne představili řečníci několik pohledů a aspektů bezpečnosti práce a rizik vyplývajících z nedodržování základních bezpečnostních předpisů. Závěrečná panelová diskuse otevřela otázky možných řešení hlavních příčin úrazů na stavbách. Účastníci konference se shodli na nutnosti zodpovědně a koordinovaně postupovat v oblasti bezpečnosti, a přispět tak ke snížení počtu úrazů na českých stavbách. Tato konference je tak první z řady aktivit, které budou následovat.

„V České republice zemřelo v roce 2008 na stavbách 46 lidí. Velké stavební společnosti musí jít příkladem a pomoci také těm menším nastavit základní pravidla bezpečnosti práce.“, konstatuje Dan Ťok, předseda představenstva a generální ředitel Skanska CS a.s. „Je nutné si uvědomit, že zasaženým není jen postižený, ale také jeho nejbližší okolí, přátelé, spolupracovníci a zaměstnavatel. Již středně těžký úraz pak znamená výpadek příjmů rodiny v desítkách procent.“, dodala Lucie Nováková, ředitelka Odboru komunikace Skanska CS a.s.