Skanska v České Republice
c

Další část Velkého městského okruhu v Brně v provozu

Tisková zpráva 03.09.2012 11:00 CET

V pátek 31. srpna byl, slavnostním přestřižením pásky, zprovozněn další úsek západní části Velkého městského okruhu Brno.

MÚK Dobrovského – Svitavská radiála

Na výstavbě trasy I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála se jako dodavatel a vedoucí účastník sdružení podílel závod Brno, divize Silniční stavitelství.

Úsek, jehož výstavba byla zahájena v roce 2009, zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku v královopolském předportálí tunelu Dobrovského a spojuje tunely s již vybudovaným úsekem VMO Lesnická – Svitavská radiála včetně zprovozněné větve A, který byl dokončen roku 2002 a uzavírá tak VMO na severu města a umožňuje napojení okruhu na centrum města a Svitavskou radiálu.

Trasa silnice je v kategorii M 24,5/80 a délce 1,1 km.  Součástí stavby jsou tři významné mostní objekty - estakáda  o 7 polích a celkové délce 215 m, mosty délky 52 m o 3 polích a 145 m o 7 polích.  Zbývající rozsah stavby tvoří zárubní zeď, opěrné zdi, protihlukové stěny, vodohospodářské objekty, inženýrské sítě, vegetační úpravy.

Základní údaje o stavbě:
Název stavby: I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála
Místo stavby: Brno-město, místní část Královo Pole
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, Statutární město Brno v zastoupení Brněnských komunikací a. s.
Sdružení zhotovitelů: Skanska a.s. (vedoucí sdružení), OHL ŽS, a.s., EUROVIA CS a.s.
Generální projektant: Dopravoprojekt Brno a.s.
Doba výstavby: 11/2009 – 08/2012

Kontakt: Michal Jurka Ing., Člen správní rady