Skanska v České Republice
c

Práce na železniční trati mezi Benešovem u Prahy a Strančicemi finišují

Tisková zpráva 22.06.2010 0:00 CET

Praha Optimalizace trati mezi Benešovem u Prahy a Strančicemi míří do finále. Náročnou stavbu, která zvýší komfort a bezpečnost cestování, provádí sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska. Konec prací je plánován na konec srpna tohoto roku. Objednatelem projektu je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, přičemž finanční prostředky poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Benešov u Prahy

„Stavba je již z 99% hotová. V současné době probíhají už jen montáže protihlukových oken a během léta proběhne finální broušení kolejnic,“ říká Petr Podkonický, ředitel stavby ze společnosti Skanska.

Práce byly posunuty zhruba o tři měsíce a to do konce srpna tohoto roku. Důvodem byly špatné klimatické podmínky, které neumožnily broušení kolejnic dle původního harmonogramu. Nyní na téměř 24 kilometrovém úseku trati z Benešova u Prahy do Strančic projíždějí vlakové soupravy rychlostí až 120 km/h. Na celém úseku byl vyměněn kolejový svršek i spodek, opraveny byly všechny mosty, propustky, křížení silnic s kolejemi a další související objekty. Kompletní rekonstrukcí prošly železniční stanice Benešov u Prahy, Čerčany, Senohraby a zastávky Mrač, Pyšely, Čtyřkoly, Mirošovice u Prahy a Mnichovice. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy. Dále byly vybudovány protihlukové stěny v celkové délce téměř 18 kilometrů. Železniční stanice Benešov je navíc připravena na budoucí dvojkolejné napojení na Tábor, kde tato stavba v současnosti již probíhá.

Železniční úsek z Benešova u Prahy do Strančic je důležitou součástí čtvrtého tranzitního železničního koridoru v České republice, který začíná na hranicích s Rakouskem, v České republice protíná mj. města České Budějovice, Tábor, Praha nebo Děčín a pokračuje k severní hranici s Německem.

Optimalizaci trati Benešov u Prahy – Strančice provádí sdružení Koridor IV., Benešov – Strančice. Vedoucím sdružení je Skanska s 50 procenty. Dalšími členy sdružení je SSŽ s 35 procenty a Metrostav s 15 procenty. Projekt zpracovala společnost SUDOP PRAHA.

Celková cena projektu je 4 146 738 555 korun bez DPH včetně desetiprocentní rezervy, kterou do nabídky nařizují započíst pravidla Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC). Cena bez této rezervy činí 3 769 762 322,20 korun.

Stavba je v rámci Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU v max. míře 70% spolufinancování způsobilých nákladů stavby. Příspěvek EU na tuto stavbu činí v maximální míře 2 800 660 283,-Kč.

Základní údaje: Název stavby: Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice Lokalita: Středočeský kraj Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Financování: v rámci OPD ze zdrojů SFDI a EU prostřednictvím Fondu soudržnosti (příspěvek EU max. 70%, resp. max. 2 800 660 283,- Kč Zhotovitel: Sdružení Koridor IV., Benešov – Strančice - Skanska a.s (50 %), Eurovia CS a.s. (35 %), Metrostav a.s. (15 %) Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Doba výstavby: říjen 2006 – srpen 2010 Cena: 4 146 738 555 bez DPH 4 934 618 888,40 Kč včetně DPH

Technické údaje: Délka rekonstruovaného úseku 23,95 km Zřízení koleje UIC 60 - 46,9 km Zřízení koleje S 49 - 5,96 km Rekonstruované železniční mosty 46 ks Rekonstruované propustky 41 ks Rekonstruované železniční přejezdy 3 ks Realizované přejezdové zabezpečovací zařízení 3 ks Nové přechody pro pěší 1 ks Nové výhybky celkem 56 ks Realizace elektrického ohřevu výhybek 53 ks Trakční vedení v délce 60,7 km Protihlukové stěny 17,8 km

Kontakt: Tomáš Princ Ing., Oblastní manažer