Skanska v České Republice
c

Silnici v Bučovicích zprovozní stavbaři o 5 týdnů dříve

Tisková zpráva 20.08.2009 0:00 CET

Bučovice Motoristé, kteří dosud museli objíždět Bučovice na Vyškovsku kvůli uzavírce silnice I/50, si brzy oddychnou. Práce na tříkilometrovém úseku, který vede centrem obce, rychle spějí k závěru a 10. září bude silnice znovu plně zprovozněna. Tedy o pět týdnů dříve, než se původně plánovalo. Stavba v ceně 250 miliónů korun odstartovala loni v květnu a na starosti ji mělo sdružení dodavatelů vedené společností Skanska DS. Investorem rekonstrukce bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Silnice v Bucovicích

„Od dneška do neděle budeme dělat asfaltový povrch v posledních úsecích stavby. Od ulice Revoluční až po místní část Vícemilece. Současně probíhají terénní úpravy v okolí a zbývá také dokončit svislé a vodorovné dopravní značení,“ řekl Dušan Gromus stavbyvedoucí společnosti Skanska DS.

Průjezd obcí bude nyní bezpečnější i pohodlnější. Oproti předchozímu stavu je silnice bezpečnější především pro chodce – nově přibylo 5 přechodů s osvětlenými bezpečnostními ostrůvky uprostřed silnice a 2 světelné křižovatky. Opravený úsek silnice nyní bude lépe vyhovovat kapacitním nárokům zdejší dopravy – před zahájením rekonstrukce Bučovicemi po I/50 projelo až 13 tisíc aut denně. Řidiči se již díky novému povrchu nebudou muset potýkat s vyjetými kolejemi a v některých nepřehledných úsecích došlo k částečnému napřímení silnice. Především však již nebudou muset objíždět Bučovice po dlouhé objížďce.

Součástí projektu byly přeložky inženýrských sítí v celém úseku stavby, vybudování odvodnění komunikace, nový vodovod včetně přípojek, rekonstrukce dešťové kanalizace či přeložka jednotné kanalizace, bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení a položeno zhruba 2000 metrů chodníků.

Základní údaje: Název: Bučovice – průtah, rekonstrukce silnice I/50 Lokalita: město Bučovice, Jihomoravský kraj Investor: ŘSD ČR Zhotovitel: sdružení dodavatelů Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení), SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. Projektant: HBH Projekt, spol. s r.o. Doba výstavby: květen 2008 – září 2009 Cena: cca 250 miliónů korun vč DPH