Skanska v České Republice
c

Stavbaři na D1 mezi Mořicemi a Kojetínem finišují. Dálnici zprovozní o měsíc dříve.

Tisková zpráva 02.09.2009 0:00 CET

Mořice Z Brna do Kroměříže za 35 minut? Již za dva týdny žádný problém. Umožní to zprovoznění druhé etapy stavby úseku dálnice D1 Mořice – Kojetín, která rychle spěje ke svému závěru. 6,6 kilometru dlouhou novou část dálnice, jejíž výstavba byla zahájena v květnu 2007, začnou řidiči využívat již 17.září. To je o více než měsíc dříve oproti původnímu plánu. Stavbu v celkové hodnotě 2,2 miliardy korun provedlo sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska DS. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a evropský Fond soudržnosti.

D1 mezi Moricemi a Kojetínem

„V současné době se dokončuje montáž ocelových a betonových svodidel, zálivky dilatačních spar, provádí se výsadba zeleně včetně mulčování, vodorovné a svislé dopravní značení, kompletuje se systém SOS - hlásky, tzv. meteostanice a především probíhají přejímky jednotlivých stavebních objektů spojených s uvedením dálnice do provozu,“ říká projektový manažer Skanska DS Martin Fišer.

Povrch nového úseku dálnice je převážně cementobetonový. V rámci realizace projektu vzniklo celkem 80 stavebních objektů. Mimo jiné 11 dálničních mostů, 3 mosty přes vodní toky, jedno mimoúrovňové křížení u Kojetína napojující dálniční tah na stávající silnici I/47 a nové biokoridory umožňující bezpečnou migraci zvířat

„Úsek Mořice - Kojetín značně uleví obyvatelům obcí Stříbrnice a Křenovice, kteří jsou v současnosti vystaveni každodennímu hluku a exhalacím automobilů, zejména kamionové dopravy. Tím, že se velká část dopravy převede ze současné přetížené silnice I/47 na D1, se zároveň zpříjemní a usnadní cesta řidičům, kteří budou moci bezpečněji a pohodlněji cestovat směrem na Zlín,“ doplňuje Martin Fišer.

Stavba je součástí souboru čtyř projektů na trase Vyškov – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou. Kromě úseku Mořice – Kojetín zahrnuje stavby Vyškov – Mořice (v provozu od října 2005), Kojetín – Kroměříž západ a Kroměříž západ – Kroměříž východ (obě v provozu od září 2008) a Kroměříž východ – Říkovice, která bude dokončena v roce 2010. Cílem těchto staveb, které D1 v okolí Kroměříže prodlouží o více než 20 kilometrů, je stáhnout veškerou nákladní dopravu z okolních obcí na D1 a optimalizovat napojení Zlínského kraje na dálniční síť.

Informace o stavbě Název stavby: Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice–Kojetín, II.etapa

Místo stavby: Olomoucký a Zlínský kraj Katastrální území: Vrchoslavice, Vitčice na Moravě, Kojetín, Stříbrnice nad Hanou, Křenovice u Kojetína, Popůvky u Kojetína, Bojanovice u Zlobic, Bezměrov, Kovalovice u Kojetína

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: HBH Projekt spol. s r.o. Zhotovitel: Sdružení Mořice–Kojetín, II. etapa (Skanska DS, a.s. – vedoucí sdružení, Dálniční stavby Praha, a.s., Eurovia, a.s. )

Hlavní trasa: délka: 6600 m; 50,400 – km 57,000 (Vrchoslavice, Stříbrnice, Koválovice, Bojanovice) kategorie: D 26,5/120 plocha vozovek (bez mostů): 131 558 m2 počet stavebních objektů:88

Mostní objekty: počet celkem: 14 z toho na dálnici: 11 na ostatních komunikacích: 3 celková délka mostů: 581,9 m

Mimoúrovňové křižovatky: počet: 1 délka větví: 1370 m

Přeložky a úpravy ostatních komunikací: počet objektů: 13 délka přeložek: 30 000 m

Přeložky a úpravy inženýrských sítí: vodohospodářské objekty: 1036 m objekty elektro: 1695 m přeložka plynovodu: 14 m

Vybavení dálnice: oboustranná odpočívka: 1 dálniční systém SOS: 1

Celkový objem zemních prací: výkopy: 359 000 m3 násypy: 1 013 000 m3

Cena stavby dle smlouvy bez daně: 2,219 milirady Kč