Skanska v České Republice
c

Pracovní úrazy ve stavebnictví? Ubývá jich, ale jsou závažnější.

Tisková zpráva 11.11.2008 0:00 CET

Praha Na každých sto zaměstnanců v českém stavebnictví připadají tři pracovní úrazy ročně. Zatímco ale počet úrazů zvolna klesá, jejich závažnost je stále vysoká – v žádném jiném oboru se totiž nevyskytuje taková kombinace rizik spojených s prací se stroji, ve výškách či hloubkách. Skanska sice s necelým jedním úrazem na 100 zaměstnanců ročně statistiky českého stavebnictví pomáhá zlepšovat, ale do boje s úrazy investuje stále a mnohdy netypicky – neváhala kvůli tomu například vyslat na stavby i manažery z kanceláří.

Bezpecnost práce

„Bezpečnost práce zní bohužel stále jako fráze, ale my i naši švédští majitelé klademe na tuto oblast extrémní důraz. V zájmu každého z nás je, aby se všichni zaměstnanci mohli každý večer vrátit domů z práce v pořádku. Stavba není bojiště a neexistuje žádný důvod, aby se tam zranili nebo dokonce zahynuli lidé,“ říká Dan Ťok, předseda představenstva Skanska CS.

Skanska vyhnala manažery z kanceláří na stavby

Týden bezpečnosti má každý manažer Skanska v diáři označen dlouho dopředu. Po celém světě a tedy i v ČR se totiž musí zvednout z kanceláře a navštívit vlastní stavby. „Chceme umožnit poznat manažerům i lidem ze staveb poznat bezpečnost ze strany, kterou běžně neznají, “ říká Veronika Černá, ředitelka odboru jakosti a trvale udržitelného rozvoje Skanska CS.

102 manažerů proto celý týden navštěvovalo v malých skupinách více než šedesát staveb v celé České republice a na Slovensku. Na čtyřech stavbách probíhal speciální trénink jištění při práci ve výškách. Závěrečný workshop pak mimo jiné přiměl manažery, aby navrhli lepší vazbu odměňování zaměstnanců na úroveň a výsledky bezpečnosti práce.

„O bezpečnost našich lidí, ale i subdodavatelů se dělíme – Skanska dává motivaci, nástroje a ochranné pomůcky, každý člověk na stavbě pak musí zapojit rozum a předvídavost“, shrnuje výsledky Týdne bezpečnosti Leoš Vrzalík, generální ředitel Skanska Servis.

Během Týdne bezpečnosti se na stavbách Skanska v ČR a SR nestal žádný úraz.

Post scriptum: Novinář na stavbě

Pokud máte domluvenu návštěvu na jakékoli stavbě (nejen Skanska), dejte o tom vědět stavbyvedoucímu nebo u větších staveb na vrátnici u hlavního vstupu. Měli byste dostat poučení o rizicích pohybu na staveništi a být požádáni o to, abyste se pohybovali v doprovodu zástupce stavby a pokud možno ve skupině. Pro návštěvy je povinností nosit po celou dobu pohybu na stavbě reflexní vestu a přilbu, doporučujeme také pevné boty.

A pokud budete chtít navštívit jakoukoli stavu Skanska, zavolejte mi. Reflexní vesty i přilby vozím v autě pořád…

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace