Skanska v České Republice
c

Skanska v Mochovcích zlikvidovala 281 tun nebezpečného azbestového odpadu

Tisková zpráva 04.05.2009 0:00 CET

Mochovce, Slovensko Rekonstrukce 3. a 4. bloku jaderné elektrárny v Mochovcích na Slovensku může postoupit do další fáze. Specialisté společnosti Skanska zde totiž v rámci přípravných prací dokončili odborné odstranění a likvidaci 281 tuny azbestu a dalších materiálů obsahujících azbest. Likvidace azbestových stavebních materiálů byla nutná z bezpečnostních důvodů – při narušení struktury těchto materiálů se uvolňují vlákna, která způsobují závažná onemocnění včetně karcinomu plic. Čtyřměsíční projekt si vyžádal náklady přes 200 tisíc eur.

Transport nebezpecného odpadu

„Odstranění azbestu se uskutečnilo v režimu kontrolovaného pásma – v jednotlivých objektech stavby vznikl s použitím speciálních plachet a lešení vzduchotěsný prostor napojený na systém odsavačů kontaminovaného vzduchu. Pracovníci se uvnitř pásma mohli pohybovat pouze ve speciálních pracovních kombinézách a dýchacích maskách určených pro práci s azbestem,“ vysvětlil průběh odborného zákroku Michal Kubaloš ze společnosti Skanska CZ, která měla likvidaci nebezpečného odpadu na starosti.

Demontovaný azbest se ukládal do neprodyšných vaků určených k dekontaminaci a převozu na specializovanou skládku k ekologické likvidaci. Proces demontáže azbestu pak doprovázelo sledování množství vláken v ovzduší za účelem kontroly správné funkčnosti bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákonem stanovených nařízení. Po ukončení prací byla vždy úspěšnost sanačního zákroku potvrzena měřením koncentrace azbestových vláken v ovzduší.

Azbest byl v Československu až do konce 70. let minulého století jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů. Při jakýchkoli stavebních zásazích do všech starších budov je proto nutné nejdříve prověřit jeho přítomnost a v případě pozitivního nálezu jej nechat odborně odstranit.

„Azbest je klasifikován jako nebezpečný odpad, a mělo by se s ním proto nakládat s maximální opatrností a podle platných norem. Bohužel současná legislativa je nastavena tak, že lze nařízení obcházet. Často tak býváme svědky neodborné a zdraví nebezpečné demontáže i nevyhovující likvidace,“ dodal Kubaloš.

Informace o stavbě: Přesný název stavby: Likvidácia azbestu v priestoroch Atómovej elektrárne Mochovce, závod 3,4 Místo: Mochovce, Slovensko Zákazník (investor): SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. Datum začátku stavby a plánovaného dokončení: 7.1. 2009 - 24. 3. 2009 Celková cena: 205 144,39 eur Kdo přesně je realizátorem: Smluvní dodavatel Skanska Technologie a.s. Košice, subdodavatel Skanska CZ a.s., Závod 02, středisko Azbest