Skanska v České Republice
c

Brněnská čtvrť Bohunice se rozrostla o prestižní prostory pro nákupy

Tisková zpráva 20.11.2008 0:00 CET

Brno Nově otevřený komplex Brno Campus Square je unikátním doplněním vznikajícího areálu Masarykovy university. Na více než 34 tisících metrech čtverečních tu Skanska CZ během jednoho roku postavila nákladem 720 mil. Kč obchodní centrum střední velikosti, přiměřené této lokalitě. Zajímavostí stavby je například ozeleněná střecha, výhodou je připravené budoucí propojení se všemi ostatními prostorami nového univerzitního areálu, Moravského zemského archivu a terminálu MHD. Investorem je společnost Aig/Lincoln new project s.r.o.

„Projekt zahrnuje aktuální ekologické trendy, kombinující moderní stavby se zelení a dalšími přírodními prvky. Venkovní parkoviště je například řešeno jako mozaika, kde jednotlivá parkovací stání oddělují rostliny a keře, zeleň se objeví rovněž na střeše objektu BCS a některé z pilířů budovy obepnou popínavé rostliny. V okolí budovy pak vzniknou trávníky a stromové aleje,“ říká projektový manažer Martin Krumnikl ze společnosti Skanska CZ.

Stavba Brno Campus Square (BCS) je součástí další etapy rozsáhlého areálu Campus Parku, který od roku 2004 vyrůstá v Brně-Bohunicích a je v podstatě dostavbou areálu Masarykovy university. Jde o dvoupodlažní obchodní centrum, v němž se nachází hypermarket a menší obchody. S univerzitními prostorami bude spojovat budovu nová lávka, která bude vybudována po dokončení celého kampusu. Stavba je také přímo propojena s objekty Campus Office Parku a Moravského zemského archívu. Kromě toho budova navazuje i na terminál MHD. Vzniká tak jakýsi průsečík aktivit v oblasti, která se po svém letošním dokončení stane jedním s center vědy a vzdělanosti v ČR i ve střední Evropě.

Budova BSC se skládá z jednoho podzemního a jednoho nadzemního podlaží, její celková obchodní plocha je má 39,5 tisíc metrů čtverečních, z čehož 8 tisíc metrů připadá na hypermarket provozovaný společností Tesco, a zbytek na obchody a zařízení, sloužící universitnímu kampusu. V podzemím podlaží se je 423 parkovacích stání, v okolí objektu pak 261 venkovních parkovacích stání. Plocha vnitřních a venkovních parkovišť činí cca 9 tisíc metrů čtverečních.

Stavba universitního kampusu v Brně-Bohunicích je jednou z největších investic do vědy a vzdělání v České republice. Komplex po dokončení pojme 5 000 studentů a 500 pedagogů, náklady na jeho vybudování jsou zhruba 5 miliard korun. Část prostředků pochází ze státního rozpočtu, na financování se podílí také Strukturální fondy EU a soukromý sektor. Základní údaje: Název: Brno Campus Square Lokalita: Brno-Bohunice Investor: Aig/Lincoln new project s.r.o Zhotovitel: Skanska CZ, závod Morava Projektant: A PLUS s.r.o Vedoucí projektu: Martin Krumnikl Doba výstavby: listopad 2007 – listopad 2008 Zastavěná plocha: 21.000 m2 Obchodní plocha: 39.500 m2 Cena: 720 milionů korun

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace