Skanska v České Republice
c

Zahajujeme zkušební provoz nového spojení

Tisková zpráva 29.08.2008 0:00 CET

Praha V pondělí bude zahájen zkušební provoz tzv. Nového spojení, které zásadně mění železniční mapu Prahy. Hlavní město získává zcela nové kolejové propojení mezi centrálními nádražími - Hlavním a Masarykovým nádražím a železničními stanicemi Praha-Libeň, Praha-Holešovice a Praha-Vysočany. „Jedná se o nejvýznamnější železniční projekt na území hlavního města Prahy za posledních 100 let. Díky této investici můžeme propojit národní železniční koridory, výrazně zefektivnit příměstskou dopravu a odlehčit dopravě silniční,“ řekl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

Po nově vybudovaných tratích budou moci vlaky mezi centrem a východem a severovýchodem Prahy jezdit rychleji a výrazně se také zvýší kapacita tratí. Nové spojení je velmi důležité i pro rozvoj osobní dopravy v Praze a okolí. „Nové spojení nám umožní převést postupně během několika let většinu dálkových a příměstských vlaků do centra,“ řekl Petr Moravec, náměstek generálního ředitele ČD, a.s. pro osobní dopravu a dodal: „Cestující budou vystupovat buď pár kroků od Václavského náměstí, nebo v těsném sousedství náměstí Republiky a ulice Na Příkopech.“

Nové spojení zkvalitní nejen železniční, ale také silniční dopravu. „Například zvětšení podjezdné výšky i šířky mostu přes Seifertovu ulici výrazně zvýšilo kapacitu křižovatky „Bulhar“. Zrušení úrovňového přejezdu v ulici Pod plynojemem a jeho nahrazení novou estakádou „Krejcárek“ zase odstranilo nepříjemné čekání u závor,“ doplnil Jan Komárek.

Nové spojení je rozsáhlý soubor 267 stavebních objektů a 44 provozních souborů, z nichž nejznámější jsou dva nové dvoukolejné železniční tunely pod pražským Vítkovem a silniční estakáda Krejcárek. Nově vyrostlo několik železničních mostů, například čtyřkolejná estakáda z hlavního nádraží k Vítkovským tunelům, estakáda „Sluncová“ za tunely a další. Bylo postaveno 2615 m opěrných a zárubních zdí, 2807 protihlukových stěn a bylo položeno více než 27 km kolejí. Nové jsou i moderní sdělovací a zabezpečovací systémy a trakční vedení.

Na přechodu z čtyřkolejné estakády do Vítkovských tunelů byla použita speciální velká kolejnicová dilatační zařízení, která vyrovnávají podélné posuny kolejí a mostních konstrukcí zapříčiněné teplotními změnami. Z hlediska velikosti jsou tato zařízení v České republice zcela unikátní a musela být speciálně pro tuto stavbu navržena a vyrobena. „Celý projekt představuje absolutní špičku v železničním stavitelství. Je to stavba neobyčejně náročná na koordinaci činností, technickou přesnost a dodržování technologické kázně. Postupné uvedení všech kolejí Nového spojení do zkušebního provozu v předstihu by nebylo možné bez velkého nasazení všech členů sdružení, kteří se na stavbě podílí," uvedl Jan Mitlöhner ze společnosti Skanska DS.

Investorem stavby za více než 9 miliard korun je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Zhotovitelem je sdružení Pražské spojení, jehož členy jsou Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení), Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s. Projekt vypracoval SUDOP PRAHA a finanční prostředky poskytl stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nové spojení vstoupí do zkušebního provozu 1. září 2008, dva roky před plánovaným termínem. Nebude to najednou v celé jeho délce, ale postupně, a to od 1. září jednokolejně jižním tunelem mezi hlavním nádražím a Holešovicemi a dvoukolejně severním tunelem mezi hlavním nádražím a Libní. Od 10. září začne fungovat dvoukolejné propojení hlavního nádraží a Holešovic a dvoukolejné propojení hlavní nádraží - Vysočany. Jako poslední vstoupí do provozu 1. října dvoukolejné propojení Masarykovo nádraží a Vysočan.

Během zkušebního provozu se s Novým spojením budou seznamovat výpravčí, dispečeři a strojvedoucí tak, aby od prosincové změny jízdního řádu mohlo Nové spojení sloužit v plném rozsahu. „Už na konci srpna se s novými tratěmi podrobně seznámili první strojvedoucí a dispečeři,“ řekl Petr Moravec a dodal: „Tito lidé pak budou pomáhat dalším kolegům. Například u strojvedoucích je nutná velmi dobrá znalost tratě. Proto pro tento úsek postupně zacvičíme několik stovek strojvedoucích z celé České republiky, ale také ze Slovenska nebo z Německa,“ doplnil Moravec.

1. září 2008 rovněž skončí dvouměsíční výluka, během níž byly opraveny koleje a trolejové vedení ve Vinohradském tunelu a bude obnoven provoz mezi hlavním a smíchovským nádražím. Vzhledem k další probíhající rekonstrukci ale bude na hlavním nádraží až do konce listopadu fungovat pouze severní podchod a nástupiště 3, 4, 5, 6 a 7. Od prosince pak budou v provozu všechna nástupiště a všechny tři podchody. První změny přinese Nové spojení cestujícím s novým jízdním řádem platným od 14. prosince letošního roku. Díky Novému spojení se zrychlí doprava na lince S2 z Masarykova nádraží do Vysočan a dále do Polabí. V pracovní dny zvažují České dráhy také prodloužit některé spoje - linky S9 ze Strančic přes hlavní nádraží až do Vysočan.

Základní údaje: Název: Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Zhotovitel: Sdružení Pražské spojení – Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení), Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s. Projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Doba výstavby: podle smlouvy: červenec 2004 - září 2010 reálně: červenec 2004 – červen 2009 zkušební provoz: od 1.9.2008 uvedení do provozu: prosinec 2008

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace