Skanska v České Republice
c

Skanska Týden bezpečnosti slaví deset let - Za bezpečnost na stavbách odpovídá celé stavební odvětví

Tisková zpráva 05.05.2014 13:00 CET

Ve dnech 5. až 11. května proběhne ve všech obchodních jednotkách společnosti Skanska Týden bezpečnosti. Jedná se o globální iniciativu, do níž se kromě 57 tisíc zaměstnanců firmy zapojí také subdodavatelé, partneři a zákazníci. Přes čtvrt milionu lidí se tak během několika dnů zaměří na to, jak vytvářet bezpečné prostředí při práci i v osobním životě.

web banner

Týden bezpečnosti Skanska je největší světovou iniciativou k podpoře BOZP organizovanou v jedné firmě. Mottem letošního, již desátého, ročníku je „Spolu pro bezpečnost každého z nás.“ Jedno staveniště obvykle sdílí i několik různých firem. Je proto důležité zajistit, aby všichni, kdo na projektech pracují, dbali na bezpečnost a ochranu zdraví. Svým chováním totiž ovlivňují všechny ostatní.

Čeho chceme dosáhnout

Společnost Skanska má vizi nulového počtu úrazů a systematicky pracuje na dosažení tohoto cíle. Za posledních sedm let snížila Skanska počet úrazů o 55 procent.
Co pro to děláme v rámci Týdne bezpečnosti

V České republice a na Slovensku se uskuteční série setkání se subdodavateli na téma bezpečnost na stavbách a příležitosti ke zlepšení. Stejně jako po celém světě bude i u nás na staveništích a provozovnách Skanska probíhat mnoho různých aktivit, na kterých participují všechny tři obchodní jednotky Skanska působící v České a Slovenské republice (Skanska a.s., Skanska Reality a.s. a Skanska Property Czech Republic, s.r.o.).

Bezpečná domácnost je společným tématem Skanska Reality a IKEA

Na komunikaci osvěty a vzdělávání v oblasti bezpečnosti v domácnosti letos spolupracují společnosti Skanska Reality a IKEA. Garantem pro osvětu v oblasti úrazovosti dětí a mladistvých v domácnosti se stal MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno. Skanska Reality chce tímto rozšířit odbornou diskusi o bezpečnosti na stavbě o nové téma týkající se bezpečnosti v domácnosti.

Více informací naleznete na www.skanska.com/safetyweek, www.skanska.cz/tydenbezpecnosti a www.skanska.sk/tyzdenbezpecnosti.