Skanska v České Republice
c

Nejzatíženější dálnice a nejočekávanější obchvat: D1 bude mít v místě křížení deset jízdních pruhů

Tisková zpráva 29.09.2008 0:00 CET

Praha Klíčový úsek Pražského okruhu, který jeho trasu propojí s dálnicí D1, začíná vznikat na jihozápadě hlavního města. Dlouho očekávaná stavba výrazně zefektivní průjezd mezi plzeňskou D5 a brněnskou D1 a uleví hlavnímu městu od tranzitní dopravy. Úsek R512 Vestec – D1 v délce 8,75 kilometru vybuduje sdružení dodavatelů do června 2010. Stavebně a technicky nejnáročnější součást projektu, mimoúrovňové křížení s D1, zajistí společnost Skanska. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

Klícový úsek Pražského okruhu

„Trasa čtyřpruhové rychlostní silnice povede pod stávající dálnicí D1. Nová křižovatka řidičům umožní přehledné a bezpečné odbočení do všech osmi směrů. Přestože se jedná o velmi náročný projekt, provoz na D1 zůstane po celou dobu výstavby zachovaný ve třech pruzích v obou směrech,“ uvádí projektový manažer Chrudoš Vorlíček ze společnosti Skanska DS.

Aby byl průjezd po D1 co nejrychlejší a po celou dobu stavby se zde podařilo zachovat neomezený provoz, doplní dálnici D1 dvě paralelní vozovky, které po dobu stavby mostu přes R512 poslouží pro nouzovou dopravu na D1 a po dokončeni křižovatky ulehčí odbočování mezi oběma dálnicemi.

Úsek Pražského okruhu 512 začíná napojením na stavbu 513 Vestec – Lahovice v křižovatce s plánovanou dálnicí D3 u obce Jesenice a končí mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D1 u obce Modletice. Jeho trasa se vyhýbá obcím Kocanda, Dobřejovice, Herink a Nupaky. Projekt zahrnuje celkem 22 mostů a dvě mimoúrovňové křižovatky. „Podél silnice vznikne více než 900 metrů protihlukových stěn, v blízkosti Jesenice se počítá se zemním valem,“ dodává projektový manažer Chrudoš Vorlíček ze společnosti Skanska DS.

Úseky 512, 513 a 514, tedy jihozápadní část R1 (Pražského okruhu) mezi Slivencem a D1, budou uvedeny do provozu současně na jaře roku 2010. Spolu s první zprovozněnou částí, tedy stavbou 515 Slivenec – Třebonice, která řidičům slouží od roku 1983, a úseky Třebonice – Řepy a Řepy – Ruzyně, tak vznikne pohodlné a rychlé spojení silnic R7, R6 a plzeňské D5 s brněnskou D1 včetně budoucího napojení na plánovanou dálnici D3 směrem na České Budějovice.

Základní údaje: Název: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 512 D1 – Vestec Lokalita: Praha a Středočeský kraj Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: sdružení firem Dálniční stavby Praha, a.s., PSVS, a.s., Metrostav a.s., Skanska DS a.s. Projektant: sdružení PRAGOPROJEKT a.s., Valbek, spol. s r.o. Doba výstavby: září 2008 až červen 2010 Zprovoznění: duben 2010 Cena: 4,16 miliardy korun bez DPH

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace