Skanska v České Republice
c

Dálnice do Ostravy bude dnes zprovozněna

Tisková zpráva 25.11.2009 0:00 CET

Hladké Životice – Bílovec Sen mnoha generací se stává skutečností, dálnice do Ostravy je těsně před zprovozněním. První automobily projedou trasu již dnes v odpoledních hodinách. K dálničnímu propojení Ostravy se zbytkem republiky chybělo dokončit dva úseky mezi Bělotínem a Bílovcem v celkové délce 30 km. Z toho úsek mezi Hladkými Životicemi a Bílovcem, který bude zprovozněn v celé délce 12 km v plném profilu jako čtyřproudová dálnice, realizovala společnost Skanska DS. Nově otevřený úsek přispěje k vyšší bezpečnosti řidičů i obyvatel okolních měst a vesnic. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

Image

„Doprava v Moravskoslezském kraji se dlouhodobě potýkala s nedostatkem kvalitní infrastruktury. Silniční tahy byly přetížené a nevyhovovaly zejména tranzitní dopravě, která často procházela centry obcí. Dálnice D47 tak pomůže obyvatelům v regionu, ale především bude díky ní doprava v celém kraji bezpečnější, rychlejší a pohodlnější,“ řekl Michal Reiter, generální ředitel Skanska DS.

Nový úsek dálnice D47 se nachází v pahorkovitém území s příčným údolím vodních toků. Stavba zahrnuje celkem 254 stavebních objektů, např. mimoúrovňovou křižovatku, deset dálničních a osm ostatních mostů, odvodnění dálnice a rozsáhlé přeložky inženýrských sítí. Povrch dálnice je převážně cementobetonový. Součástí stavby jsou rozsáhlá opatření na ochranu životního prostředí, jako jsou například biokoridory pro migrující zvěř, ale také několik kilometrů protihlukových stěn a hliněných valů, které výrazně snižují hladinu hluku ze silniční dopravy.

Základní údaje: Název: Dálnice D47, stavba 4706 Hladké Životice – Bílovec Lokalita: Moravskoslezský kraj Délka: 11,681 km Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Financování: Státní fond dopravní infrastruktury Zhotovitel: Skanska DS a.s., Direkce Morava Projektant: Dopravoprojekt Brno a.s. Doba výstavby: březen 2006 – listopad 2009 Cena: 2,8 miliardy Kč (bez DPH)