Skanska v České Republice
c

Skanska Reality: Projekt Milíčovský háj nestojí v místě chráněného území

Tisková zpráva 17.05.2013 14:30 CET

O rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci zamítnutí naší kasační stížnosti jsme se dozvěděli z médií. Na oficiální vyjádření soudu stále čekáme.

I přesto považujeme za důležité deklarovat, že ochrana životního prostředí a hledání souladu našich staveb s prostředím, ve kterém stojí, patří mezi priority naší společnosti. Při výstavbě projektu jsme dodrželi všechny podmínky hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), včetně mnohaletého monitoringu stavu podzemních vod.

Projekt Milíčovský háj v Praze 11 – Hájích, kterého se rozhodnutí soudu týká, nestojí v místě chráněného území, ale za hranicí jeho ochranného pásma (viz příloha). Na místě, kde nyní stojí projekt Milíčovský háj,
se přitom před výstavbou projektu nacházel stavební dvůr z doby výstavby panelového sídliště. Jeho součástí byly například sklady stavební keramiky
a nátěrových hmot, kotelna na tuhá paliva, truhlárna a třídírna odpadů.

K rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o naší kasační stížnosti se zatím nemůžeme vyjádřit, protože jsme ho dosud neobdrželi, informace čerpáme zatím z médií. Nedomníváme se přitom, že toto rozhodnutí bude mít dopad na projekt Milíčovský háj a naše klienty.