Skanska v České Republice
c

Horníci z Prievidze obhájili prvenství v soutěži o cenu Zlatý Permon

Tisková zpráva 06.05.2009 0:00 CET

Prievidza Nominace tunelu na úseku 513 mezi Vestcem a Lahovicemi nově budovaného Pražského okruhu přinesla horníkům ze Skanska BS z Prievidze prestižní cenu za zásluhy v oblasti bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon. Slovenští horníci v pořadí už sedmého ročníku soutěže Zlatý Permon, kterou vyhlašuje Český báňský úřad, tak zopakovali loňský triumf v kategorii Podzemní stavitelství.

Portál Komorany

Od roku 2007 se udělují ocenění v pěti kategoriích. Společnost Skanska BS zvítězila v kategorii Činnost uskutečňovaná hornickým způsobem včetně těžby nafty (subjekt s minimálně 51 zaměstnanci). „Koordinace prací jednotlivých týmů, jejich samotný výkon v dvojsměnném provozu a maximální nasazení špičkové techniky si vyžaduje stoprocentní dodržování zásad bezpečnosti práce. Jsem rád, že můžu konstatovat i tento rok nulu při úrazech, které by si vyžádaly pracovní neschopnost zaměstnance. Za tímto číslem stojí vysoké standardy bezpečnosti práce nastavené v naší společnosti a zodpovědný přístup k jejich dodržování,“ řekl Ján Gatial, výrobní náměstek Závodu Tunely ze společnosti Skanska BS.

Zřizovatelem ceny za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon – je Český báňský úřad spolu s Odborovým svazem báňských pracovníků, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky. Cena se uděluje subjektům, které podléhají dozoru státní bánské správy České republiky jako projev uznání za dosáhnuté vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce.

Skanska BS je držitelem mezinárodních certifikátů řízení bezpečnosti a kvality práce a ochrany životního prostředí. V roce 1999 získala certifikát OHSAS 18001 (řízení bezpečnosti a kvality práce a ochrany zdraví přri práci) a v roce 2004 - ISO 14001 pro enviromentální systém řízení.

O stavbě: Čestný tunel je součástí nového 8,5 kilometrů dlouhého úseku Pražského okruhu, který odkloní tranzitní automobilovou dopravu z metropole. Trasa R513 začíná u rozsáhlé križovatky v Lahovicích, přes 236 metrů dlouhý most přes Vltavu, dvěma směrově rozdělenými tunely o délce 1924 (severní) a 1937 metrů (jižní) stoupá k Cholupicím, odkud bude pokračovat k dálničnímu přivaděči Vestec a bude doplněna mnohými dálničními nadjezdy a biomosty, které budou sloužit migraci živočichů. Při ražbě tunelu použila společnost Skanska takzvanou Novou rakouskou tunelovací metodu, která na základě výsledků měření a sledování chování horninového masivu přizpůsobí technologický postup ražby skutečným podmínkám. Nejvyšší povolená rychlost v celém úseku bude 100 km/h.

Základní údaje: Název stavby:Čestný okruh okolo Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: Sdružení Vestec – Lahovice, Skanska DS a.s. (lídr, podíl 20 %), členové Skanska BS a.s. (50 %) a Alpine Mayreder Bau GmbH (30 %) Projektant: Pragoprojekt, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o., ELTODO a.s. Začátek: 2006 Dokončení: 2010 Cena: 222, 8 mil. EUR

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti