Skanska v České Republice
c

Přes most v Kladně se může jezdit o tři měsíce dříve

Tisková zpráva 04.12.2009 0:00 CET

Kladno Dnes odpoledne bude slavnostně uveden do provozu most II/238 Kladno-Rozdělov, který byl před rekonstrukcí v havarijním stavu. I díky příznivému počasí se stavařům podařilo most předat o téměř tři měsíce dříve. Investorem stavby, která byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a ROP Střední Čechy, je Středočeský kraj. Stavbu zhotovila společnost Skanska DS.

„Uvedení mostu do provozu, navíc o tři měsíce dříve, významně zjednoduší a urychlí cestu centrem Kladna,“ uvedl Jiří Červenka stavbyvedoucí Skanska DS. „Stavba byla realizována ve dvou fázích. Nejprve jsme zbourali a kompletně zrekonstruovali jednu část mostu, která byla uvedena do provozu v obousměrném provozu na začátku června letošního roku. Následně jsme stejným postupem postavili i druhou část mostu,“ dodal Jiří Červenka.

Původní železobetonový most ze 70. let minulého století měl dlouhodobě nefunkční systém izolace a v důsledku zatékání vyla výrazně narušena jeho konstrukce. Nová komunikace je, stejně jako původní, tvořena dvojicí souběžných mostů. Součástí mostu, který vede nad železniční tratí, je i nová autobusová zastávka a nový chodník pro chodce a cyklisty.

Základní údaje: Název: II/238 Kladno – Rozdělov, most ev.č.238 – 002 Lokalita: Středočeský kraj Investor: Středočeský kraj Financování: Státní fond dopravní infrastruktury a ROP Střední Čechy Zhotovitel: Skanska DS a.s. Projektant: VPÚ DECO Praha Uvedení do provozu: 4. prosince 2009 Cena: 52 995 000 Kč (bez DPH)