Skanska v České Republice
c

Skanska představila průběh výstavby technologické části metra V.A v úsecích Dejvická – Nemocnice Motol

Tisková zpráva 14.05.2014 10:00 CET

Dne 8. května 2014 se v rámci probíhajících oslav 40 let metra uskutečnila prohlídka výstavby Prodloužení metra – trasa V.A, která navazuje na stávající trasu metra A ze stanice Dejvická, přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do stanice Nemocnice Motol. Prohlídky se účastnil primátor Tomáš Hudeček, kterého doprovázel radní Jiří Pařízek, ředitel dopravního podniku pan Jaroslav Ďuriš a zástupci realizace stavby.

stanice metra Nemocnice Motol

Prohlídka byla zahájena ve stanici Nemocnice Motol. Na nástupišti byly pro návštěvníky připraveny motorové vlaky MUV, které je přepravily přes stanici Petřiny do stanice Nádraží Veleslavín. Zde proběhla prohlídka nástupiště, především však technologických prostor, zejména měnírny a distribuční transformovny, která představuje „energetické srdce stanice“. Prohlídka pokračovala přes stanici Bořislavka směrem ke stanici Dejvická. Zde je rozhraní provozované a nově budované trasy, kde návštěvníci viděli právě instalované tlakové uzávěry. Tyto uzávěry jsou součástí ochranného systému metra, který tvoří součást civilní ochrany v rámci systému hl. m. Prahy.

„Nový úsek trasy A ulehčí obyvatelům metropole každodenní cestování po Praze. Práce na jednotlivých stanicích již vstupují do své závěrečné fáze. Cesta v novém úseku linky A tak byla velmi příjemným zážitkem a věřím, že stejně příjemné bude i cestování po něm ve chvíli, kdy bude uveden do plného provozu,“ řekl pražský primátor Tomáš Hudeček.

Skanska a.s. je generálním dodavatelem technologické části. Montážní práce byly zahájeny v srpnu 2013 a dokončeny by měly být v listopadu 2014. Dodávka technologické části zahrnuje zejména dodávku a montáž elektrických energetických zařízení, slaboproudých zařízení, komunikačních a ovládacích systémů a zařízení, dodávku vzduchotechnických rozvodů a zařízení, čerpacích stanic, přívodních kolejnic, tlakových uzávěrů a dalších systémů. Součástí je i zajištění kolejové dopravy pro všechny účastníky výstavby.

Základní údaje o stavbě:

Název díla:                Výstavba metra – trasa V.A (Dejvická – Motol) – technologická část

Investor:                 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Zhotovitel:               Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02, PT270

Začátek výstavby:    červen 2011

Ukončení výstavby:  listopad 2014