Skanska v České Republice
c

Co dělá leader v životním prostředí? Posuzuje životní cyklus produktu.

Tisková zpráva 20.10.2014 10:00 CET

Ve čtvrtek 16. října 2014 proběhlo ve Veletržním paláci další vyhlašování cen TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2014. Skanska si díky posuzování životního cyklu & Environmentálnímu prohlášení o produktu odnesla cenu Leader v životním prostředí 2014.

Milan Nocar, reditel divize Vyroba, prebira oceneni.

Porota ocenila společnost Skanska titulem Leader v životním prostředí 2014 především proto, že se nepřetržitě snaží poznávat, řídit a minimalizovat negativní vlivy své činnosti a produktů na životní prostředí. Tato oblast je jednou z priorit dlouhodobé strategie Skanska, což dokazuje i fakt, že firma získala titul TOP odpovědná velká firma již v roce 2012.

Skanska je první velkou stavební firmou s ověřeným environmentálním prohlášením o produktu (EPD) a zpracovanou studií posouzení životního cyklu (LCA) v České republice.

Jednoznačným obchodním přínosem, který má prohlášení o produktu EPD pro zákazníky, je zvýšení bodového skóre pro LEED certifikace. Navíc většina zahraničních obchodních partnerů zahrnuje prohlášení EPD mezi své zásadní požadavky na dodavatele.


Posouzení životního cyklu výrobků nám pomohlo získat ověřené informace o dopadu na životní prostředí, a tím možnost nabídnout našim zákazníkům přidanou hodnotu,“ říká ředitel divize Výroba Milan Nocar.

LCA vnímáme jako vhodný nástroj, který nám minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí umožní. Ověření EPD považujeme za potvrzení naší dlouhodobé snahy o dodržování zásad udržitelného podnikání ve všech našich činnostech,“ dodává Leoš Vrzalík, ředitel úseku Business Development Skanska a.s.

Minimalizace negativních vlivů na životní prostředí je v dnešní době již téměř nezbytnou podmínkou pro úspěšné podnikání.
Více o významu studie LCA, jejímž cílem bylo zjištění environmentálních parametrů výroby v závodu Lehkých obvodových plášťů, si můžete přečíst na speciálních, k tomuto účelu vytvořených webových stránkách zde » EPD ověřila nezávislá třetí strana Výzkumný ústav pozemních staveb - certifikační společnost, s.r.o.

Ve zkratce:
Life Cycle Assesment (LCA) shromažďuje a vyhodnocuje vstupy a výstupy možných environmentálních dopadů produktového systému během jeho životního cyklu. LCA může pomoci při identifikování možností ke zlepšení environmentálního profilu produktů v různých fázích jejich životního cyklu.

Environmental Product Declaration (EPD) sděluje ověřitelné, přesné a nezavádějící environmentální informace o produktech a jejich použití, čímž podporuje vědecky podložený, spravedlivý výběr a stimuluje potenciál pro tržně orientované neustálé environmentální zlepšování.