Skanska v České Republice
c

Skanska a.s. se stala registrovaným dodavatelem programu Nová zelená úsporám

Tisková zpráva 11.03.2014 16:20 CET

Naše společnost obdržela potvrzení o zařazení do Seznamu odborných dodavatelů v programu Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám nabízí od začátku tohoto roku až do konce roku 2020 dotace ve výši 27 miliard korun.  V dubnu 2014 bude zahájen příjem žádostí v oblasti Rodinné domy. Další dotace budou udělovány v rámci grantových programů: Bytové domy a Veřejné budovy. Sektor energeticky úsporného stavebnictví je schopen efektivně vyčerpat až 12 miliard korun podpor ročně.  

Skanska prokázala odbornou způsobilost pro provádění stavebních prací a dodávku technologií. Může se proto ucházet o realizaci zakázek podporovaných z uvedených grantových programů. Navíc má zastoupení téměř ve všech regionech a může nabídnout služby jak soukromým investorům, tak i městským úřadům, zdravotnickým zařízením, školkám, domovům důchodců a dalším institucím v celé České republice.

Vše o programu Nová zelená úsporám najdete na www.nzu2013.cz.

Případné dotazy zasílejte na adresu: Contact