Skanska v České Republice
c

Brno má nové centrum: Otevřenou zahradu

Tisková zpráva 30.11.2012 11:00 CET

Ve čtvrtek 29. listopadu slavnostně odemknula brněnská Nadace Partnerství na Údolní ulici pod Špilberkem unikátní pasivní dům se zelenou střechou. Bude sloužit jako poradenské centrum a je součástí nového areálu Otevřená zahrada.  Budova patří k nejlepším ukázkám zeleného stavění v ČR.

Brno (29. listopadu 2012) – Jedinečné technologie, inspirace pro investory, živá učebnice s on-line daty pro univerzitní výzkum. To všechno je možné nalézt v objektu nového poradenského centra, který vrůstá do špilberského svahu. Budovu navrhl pro Nadaci Partnerství ateliér Projektil architekti a postavila společnost Skanska. Dům obklopuje vzdělávací zahrada s 12 hravými stanovišti určenými pro vzdělávání žáků základních škol. Celý tento areál nazvaný Otevřená zahrada zpřístupní Nadace Partnerství na jaře 2013 také obyvatelům a návštěvníkům Brna. Na tento projekt obdržela nadace dotaci z Operačního programu pro životní prostředí.

Naším cílem bylo postavit modelovou zelenou budovu, která bude inspirací pro investory z veřejného i soukromého sektoru. Dosažení pasivního energetického standardu, stejně jako šetrné hospodaření s vodou nebo používání co největšího podílu obnovitelných materiálů jsme požadovali už v zadání pro studii. Příprava nastartovala spolupráci s řadou předních technologických firem, které se budou podílet na vzdělávacích programech. Velmi důležitá je pro nás také spolupráce s vysokými školami i výzkumnými pracovišti, které se podílely na přípravě investice a budou ji využívat i pro výzkum,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Při hledání zpracovatele ambiciózního zadání (výzvou byla zejména poloha uprostřed městské zástavby) oslovila Nadace Partnerství v roce 2009 pět architektonických studií. „Porotu vedenou arch. Josefem Pleskotem nevíce zaujal koncept Projektilu, který dokázal zahradu sjednotit s budovou centra a zelenou střechou vrací zastavěnou plochu zpátky do parku,“ uvádí Kundrata.

Dům je možné ve všech úrovních napříč prostoupit, prohlédnout nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu. Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. Poskytuje zázemí pro více než 60 pracovních míst odborníků z neziskových organizací a konferenční sál a jednací místnosti pro dalších 70 lidí. Součástí pasivního domu je také informační biosystém, který vytvořili grafici Studia Pixl-e pomocí trávy, listů a zvadlých květin z brněnských květinářství.

Budovu centra obklopuje vzdělávací zahrada s dvanácti hravými stanovišti určenými hlavně školákům. Od jara 2013 zpřístupní Nadace Partnerství zahradu také veřejnosti a ve spolupráci s Lipkou začne naplno provozovat vzdělávací programy. Více informací o Otevřené zahradě naleznete na stránkách www.otevrenazahrada.cz.

Foto v tiskové kvalitě jsou k dispozici ke stažení na www.otevrenazahrada.cz/Uvod/Pro-media

 

Kontakt
Kateřina Urbanová, PR Nadace Partnerství, 777 184 554, Contact

Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, 606 763 116, Contact

Reportáž o Otevřené zahradě na ČT (Kultura): http://bit.ly/WRUdgh

Základní informace:

Název: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

 • Investor a autor programové náplně: Nadace Partnerství
 • Místo: Údolní 33, severní svah Špilberku, Brno
 • Garant výukových programů pro ZŠ: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání
 • Architekt: Projektil architekti, s.r.o., www.projektil.cz
 • Generální zhotovitel: Skanska a.s.
 • Projekt stavební části: Deltaplan s.r.o.
 • Projekt technologické části: Techorg s.r.o.
 • Zahradní výukové prvky: Petr Korecký, Ondřej Slavík
 • Zahrada: Lucie Komendová
 • Informační systém:Studio Pixl-e, www.pixl-e.cz
 • Soutěž: 2009
 • Projekt: 2009-2011
 • Realizace: 09/2011 – 11/2012
 • Zastavěná plocha: 684 m2
 • Užitná plocha budov: 1454 m2
 • Obestavěný prostor: 5303 m3
 • Užitná plocha zahrad: 2896 m2

Náklady na stavbu (včetně DPH) – investor nemůže uplatnit odpočet DPH.

 • Projektová příprava včetně autorského dozoru a TDI: 6,2 mil. Kč
 • Stavba budovy včetně herních prvků: 73,9 mil. Kč
 • Vybavení: 5,8 mil. Kč
 • Celkové schválené náklady projektu včetně lidských zdrojů: 90,4 mil. Kč

Zdroje financování: dotace z OPŽP, prioritní osa 7.1. a vlastní prostředky investora