Skanska v České Republice
c

Východní část obchvatu Opavy je zprovozněna v předstihu

Tisková zpráva 15.12.2009 0:00 CET

Opava První, východní část obchvatu města Opavy, byla dnes zprovozněna. Dva kilometry dlouhá spojka S1 silnic I/11 a I/56 výrazně ulehčí centru města od tranzitní dopravy. Sdružení zhotovitelů, pod vedením společnosti Skanska DS, se podařilo stavbu předat o dva a půl měsíce dříve. Investorem stavby, která byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a Evropské unie, je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

obchvat Opavy

„I díky výborné spolupráci s Městem Opava se nám podařilo stavbu spojky S1 dokončit v předstihu a pomoci tak výrazně snížit počet automobilů a hlavně kamionů, které denně projedou centrem města,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Pavel Beránek ze společnosti Skanska DS.

Východní část obchvatu vede od kruhového objezdu u hypermarketu Globus v Těšínské ulici, východně podél Opavy a je ukončena křižovatkou na rozhraní Kateřinek a Malých Hoštic. Propojuje přitom dvě frekventované silnice první třídy mezi Opavou a zhruba třicet kilometrů vzdálenou Ostravou. Součástí výstavby byly také protihlukové stěny.

Dvoukilometrový úsek se skládá z několik mostů. Kromě místních komunikací trasa obchvatu kříží také železniční trať, řeku Opavu a Kateřinský potok. Součástí stavby je také první část velké okružní křižovatky, tzv. kateřinského dopravního uzlu. Dále jsou vybudovány přeložky dotčených komunikací a inženýrských sítí, silniční kanalizace a v neposlední řadě byla přestavěna zastávka MHD u hypermarketu Globus.

Základní údaje: Název: Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě Lokalita: Moravskoslezský kraj Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: Skanska DS a.s., Bögl a Krýsl Projektant: Dopravoprojekt Ostrava Doba výstavby: duben 2008 – prosinec 2009 Délka: 1,75 km Cena: 650 milionů Kč (bez DPH)