Skanska v České Republice
c

U Ratiboře vyrostly dva nové mosty a kruhová křižovatka

Tisková zpráva 04.08.2008 0:00 CET

Ratiboř U obce Ratiboř na Vsetínsku byla v těchto dnech dokončena stavba mimoúrovňového křížení silnic I/57 a II/437, která výrazně zvýší bezpečnost a plynulost dopravy. Provoz je nyní veden po stávající silnici I/57 a řidiči cestující do Ratiboře po silnici druhé třídy využijí dva nově vybudované mosty a okružní křižovatku. Za necelý rok starou a kapacitně nevyhovující silnici nahradí moderní čtyřpruhová komunikace. Křižovatku i více než dvoukilometrový úsek hlavní silnice vybuduje Sdružení pro výstavbu Silnice I/57 Semetín – Bystřička pod vedením společnosti Skanska DS do července 2009. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic, na stavbu přispěl Státní fond dopravní infrastruktury a Evropský fond pro regionální rozvoj.

„Silnice první třídy číslo 57 je noční můrou řidičů i obyvatel obcí, kterými prochází. Vznik nové mimoúrovňové křižovatky a kruhového objezdu představuje výrazné zlepšení zdejší dopravní situace. Tím ovšem práce v úseku nekončí a již za necelý rok tu bude nová čtyřproudá silnice s dostatečnou kapacitou,“ říká Jiří Škubna ze společnosti Skanska DS.

Vybudování nové mimoúrovňové křižovatky u Ratiboře tak představuje pouze jednu ze součástí rozsáhlého projektu nové čtyřpruhové silnice. Její vznik je nutný hned z několika důvodů. Tím hlavním je zcela nedostatečná kapacita stávající silnice I/57, dále pak několik velice nebezpečných úseků, které se na této velice frekventované silnici nachází, jako například železniční přejezd nebo úseky v blízkosti řeky Bečvy. Vybudování nové silnice mezi Semetínem a Bystřičkou bude od července 2009 prvním dokončeným úsekem nové silnice I/57, která v budoucnu umožní pohodlné a bezpečné cestování ze Vsetína do Valašského Meziříčí a dále do Opavy a Ostravy.

Práce na křižovatce probíhaly kvůli zajištění veřejné dopravy v několika etapách. Nejprve byla uzavřena silnice do Ratiboře, po vybudování nájezdů pak byly zahájeny práce na mostních objektech a okružní křižovatce. Po dokončení obou mostů, které tvoří páteř křižovatky, a zbývající silniční části je nyní doprava definitivně převedena na novou komunikaci. Na závěr pak bude odstraněna objízdná trasa, která se nachází v místě budoucí čtyřpruhové silnice.

Technické údaje: Název projektu: Silnice I/57 Semetín – Bystřička, I. stavba (MÚK Ratiboř) Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Ratiboř (Zlínský kraj) Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu Silnice I/57 Semetín – Bystřička Skanska DS a.s., Alpine Mayreder s.r.o, Colas CZ a.s. Projektant: Sdružení Moraviaconsult Olomouc a.s. a Sudop Praha a.s. Doba výstavby MÚK: říjen 2005 až srpen 2008 Doba výstavby silnice I/57: říjen 2005 až červenec 2009 Cena MÚK Ratiboř: 156 milionů korun Celková cena projektu: 1,4 miliardy Kč

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace