Skanska v České Republice
c

Richard Hultin je novým členem SET společnosti Skanska

Tisková zpráva 11.08.2011 17:15 CET

Richard Hultin byl jmenován výkonným viceprezidentem (Executive Vice President) a novým členem Senior Executive Team (SET). V rámci SET bude Richard zodpovědný za jednotky rezidenčního developmentu - „Residential Development Units“ a oblast komerčního developmentu – „Commercial Development Europe“.

V současné době Richard působí jako prezident Commercial Development Europe pro střední a východní Evropu. Richard nastoupil do společnosti Skanska v roce 1981 a dnes má za sebou 30letou praxi v oboru komerčního developmentu.

„Těší mě, že mohu Richarda přivítat v SET, pro který budou jeho schopnosti a velké zkušenosti v oblasti komerčního developmentu cenným přínosem. Jeho příchod bude velmi významný vzhledem ke strategii společnosti Skanska, neboť v nadcházejících letech výrazně rozšíříme podnikání v oblasti developerských projektů,“ řekl Johan Karlström, prezident a generální ředitel (CEO) společnosti Skanska AB.

Richard na svou novou pozici nastoupí 15. srpna. Na jeho stávající pozici se v tuto chvíli hledá vhodný kandidát.

Richard zaujme místo po Toru Krusellovi, který zůstane i nadále společnosti Skanska k dispozici. Za roky svého působení zastával Tor ve Skanska několik manažerských pozic; vedl Group Staff Unit Communications a Group Staff Unit Human Resources. V poslední době řídil ve Skanska oblast rezidenčních developerských projektů.

„Tor na všech svých pozicích účelně rozvíjel oblasti své působnosti a pomáhal nám posunout každou z nich na vyšší úroveň. Po celá léta prokazoval zcela výjimečné schopnosti a byl vždy vysoce ceněným a respektovaným kolegou. Za jeho přínos pro Senior Executive Team mu děkuji,“ řekl Johan Karlström.