Skanska v České Republice
c

Odstartovala rekonstrukce trati Beroun – Zbiroh

Tisková zpráva 31.03.2009 0:00 CET

Zvýšená traťová rychlost až na 160 km/h, modernizovaná nástupiště ve všech zastávkách a stanicích či nový tunel – toho, ale i dalších novinek se dočkají cestující na trati Beroun – Zbiroh. Úsek v délce přes 23 kilometrů nyní začali rekonstruovat pracovníci sdružení firem, jehož lídrem je Skanska DS. Investorem projektu, který by měl být hotov v roce 2011, je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční náklady spojené s rekonstrukcí dosáhnou téměř 4,5 miliardy korun.

Odstartovala rekonstrukce trati Beroun – Zbiroh

Celková délka rekonstruovaného úseku je 23 647 metrů, z toho přeložky jsou v délce 7 510 metrů. Traťová rychlost se v případě klasických souprav zvýší na 120-130 km/h, jednotky s naklápěcí skříní tudy budou moci jet rychlostí 150-160 km/h. Součástí stavby je také tunelový úsek v délce 324 metrů budovaný z otevřené jámy. Výluky pro realizaci budou pro jednotlivé koleje nepřetržité a jejich délky budou přibližně 70 až 80 dní. Žel. provoz bude realizován jednokolejně.

„Rekonstrukcí projdou také 4 mosty a 33 propustků. Položeny budou nové koleje s pružným upevněním kolejnice a celkem 46 výhybek. Ve všech stanicích a zastávkách budou postavena nová nástupiště s bezbariérovým přístupem.,“ řekl ředitel stavby Daniel Valla ze společnosti Skanska DS, a.s.

Celkovou rekonstrukcí projdou dvě železniční stanice (Zdice a Hořovice) a čtyři zastávky (Popovice, Stašov, Praskolesy a Cerhovice). Ve Zdicích, Praskolesích, Hořovicích a v Cerhovicích bezpečnost cestujících zvýší 4 nové podchody.

V rámci celkové optimalizace traťového úseku se vymění trakční vedení a silnoproudá elektronika. Modernizace se dočkají i zabezpečovací a sdělovací zařízení a 4 úrovňové přejezdy. V obytných zónách, kterými úsek vede, se postaví 6 500 metrů protihlukových stěn.

„Tato trať je součástí transevropského železničního koridoru Paříž – Frankfurt n. M. –Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina – Košice – Lvov. Optimalizace úseku mezi Berounem a Zbirohem je vůbec první ze série staveb III. koridoru mezi Prahou a Plzní,“ přiblížil význam stavby generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek:

Základní údaje: Název projektu: Optimalizace traťového púseku Beroun - Zbiroh Investor: Správa železniční dopravní cesty Místo: Plzeňský/Středočeský kraj Zhotovitel: Sdružení firem; vedoucí Skanska DS, a.s., členové SSŽ, a.s., a Viamont DSP, a.s. Projektant: Metroprojekt Praha, a.s. Doba výstavby: Říjen 2008 (přípravné práce), dokončení září 2011 Cena projektu: 4,491 miliardy korun bez DPH; stavba je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury Délka úseku: 23 647 m Délka protihlukových stěn: 6 500 m