Skanska v České Republice
c

Přetížený silniční průtah v Bučovicích bude bezpečnější

Tisková zpráva 06.05.2008 0:00 CET

Bučovice Bučovice na Vyškovsku si na rok a půl oddechnou od tisíců automobilů a kamionů, které denně projíždějí centrem města po mezinárodním silničním tahu I/50. V příštích dnech je zde totiž vystřídají stavbaři, kteří zahájí opravu tohoto hlavního tahu v celkové délce téměř 3 kilometry. Rekonstrukce potrvá 17 měsíců a po celou dobu bude z Bučovice vyloučena veškerá tranzitní doprava. Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Stavbu v ceně 215 miliónů korun provede sdružení dodavatelů vedené společností Skanska DS. „Současně s naší stavbou probíhá v Bučovicích i další projekt - v části komunikace připravuje jiný dodavatel novou kanalizaci. Kvůli tomuto souběhu a množství přeložek inženýrských sítí bude stavba trvat o něco delší dobu, než by si vyžádala samotná rekonstrukce silnice. Je to ale pro obyvatele i pro řidiče lepší řešení, než rozkopat a uzavřít Bučovice dvakrát po sobě,“ uvádí Leoš Verner ze společnosti Skanska DS.

Součástí projektu jsou přeložky inženýrských sítí v celém úseku stavby, vybudování odvodnění komunikace, nový vodovod včetně přípojek, rekonstrukce dešťové kanalizace či přeložka jednotné kanalizace. „Podobnou stavbu prakticky nelze dělat bez omezení provozu. Všechny řidiče i obyvatele Bučovic proto prosíme o trpělivost. Po dokončení rekonstrukce bude silnice přehlednější a širší a pro místní obyvatele, kteří ve špičce nemohli téměř přejít hlavní silnici, i bezpečnější,“ uvádí Leoš Verner ze společnosti Skanska.

Tranzitní doprava, která v Bučovicích představuje až 13 tisíc vozidel denně, povede během stavebních prací, které začnou v pondělí 12. května 2008, po objízdných trasách. Tranzitní doprava na hlavním tahu I/50 Brno – Uherské Hradiště – Starý Hrozenkov a dále na Slovensko bude po celou dobu rekonstrukce kompletně odkloněna ve Slavkově u Brna, dále povede po silnici I/54 přes Kyjov, Bzenec a Uherský Ostroh a v Kunovicích u Uherského Hradiště se opět napojí na silnici I/50. Dokončení prací se předpokládá 31. října 2009. Vjezd do Bučovic bude po dobu stavby zajištěn pouze pro linkovou autobusovou dopravu a místní obyvatele. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat v zastavěné oblasti, pracovní doba je omezená na rozmezí od 6,30 do 18 hodin od pondělí do neděle.

Základní údaje: Název: Bučovice – průtah, rekonstrukce silnice I/50 Lokalita: město Bučovice, Jihomoravský kraj Investor: ŘSD ČR Zhotovitel: sdružení dodavatelů Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení, podíl 50,95 %),SWIETELSKY stavební s.r.o. (28 %), Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. (21,05 %), Projektant: HBH Projekt, spol. s r.o. Doba výstavby: květen 2008 až říjen 2009 Cena: 215 miliónů korun bez DPH

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace