Skanska v České Republice
c

Tunelári z Prievidze po tretíkrát obhájili prvenstvo v súťaži o cenu Zlatý Permon

Tisková zpráva 08.04.2010 0:00 CET

Previdza Stavba tunela 513 na úseku Vestec-Lahovice novobudovaného Pražského okruhu už tretíkrát priniesla razičom zo Skanska SK a.s, Závod Tunely SK (bývalá Skanska BS z Prievidze) prestížnu cenu za zásluhy v oblasti bezpečnosti práce v baníctve Zlatý Permon. V poradí už v ôsmom ročníku súťaže Zlatý Permon, ktorú vyhlasuje Český banský úrad, zopakovali baníci prvenstvo z predchádzajúcich dvoch rokov.

Tunel 513

Spoločnosť Skanska SK a.s., Závod Tunely SK získala ocenenie v IV. kategórii – činnosť vykonávaná banským spôsobom, vrátane ťažby nafty (subjekt s minimálne 51 zamestnancami). „Som rád, že aj tento rok sme si pri počte úrazov, ktoré by si vyžiadali práceneschopnosť zamestnanca, pripísali nulu. Pri dvojzmennej prevádzke, náročnej koordinácii prác s použitím špičkovej techniky toto číslo bolo možné dosiahnuť výhradne pri stopercentnom dodržiavaní zásad bezpečnosti práce a ich dôkladnej kontrole“, povedal Ján Gatial, výrobný námestník Závodu Tunely SK.

Od roku 2007 sú na základe rozhodnutia komisie ocenenia udeľované v piatich kategóriách. Zriaďovateľom ceny za bezpečnosť v baníctve - Zlatý Permon - je Český banský úrad spolu s Odborovým zväzom pracovníkov baníctva, geológie a naftového priemyslu a Odborovým zväzom Stavba Českej republiky. Cena sa udeľuje subjektom, ktoré podliehajú dozoru štátnej banskej správy Českej republiky, ako prejav uznania za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti práce.

Skanska SK a.s., Závod Tunely SK je držiteľom medzinárodných certifikátov riadenia bezpečnosti a kvality práce a ochrany životného prostredia. V roku 2004 získala certifikát OHSAS 18001 (riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a ISO 14001 pre environmentálny manažérsky systém. V roku 2008 prebehla v spoločnosti integrácia systémov manažérstva kvality, bezpečnosti a environmentálneho manažérstva, čím vznikol integrovaný manažérsky systém IMS.

O stavbe: Cestný tunel je súčasťou nového 8,5 kilometrov dlhého úseku Pražského okruhu, ktorý odkloní tranzitnú automobilovú dopravu z metropoly. Trasa R513 začína pri rozsiahlej križovatke v Lahoviciach, cez 236 metrov dlhý most prekonáva Vltavu, dvoma smerovo rozdielnymi tunelmi v dĺžke 1924 (severný) a 1937 metrov (južný) stúpa k Cholupiciam, odkiaľ bude pokračovať k diaľničnému privádzaču Vestec a bude doplnená mnohými diaľničnými nadjazdmi a biomostami, ktoré budú slúžiť migrácii živočíchov. Pri razení tunela použila spoločnosť Skanska SK takzvanú Novú rakúsku tunelovaciu metódu, ktorá na základe výsledkov merania a sledovania správania horninového masívu prispôsobí technologický postup razenia skutočným podmienkam. Najvyššia povolená rýchlosť v celom úseku bude 100 km/h.

Základné údaje: Názov stavby: Cestný okruh okolo Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotoviteľ: Združenie Vestec – Lahovice, Skanska DS a.s. (líder, podiel 20 %), členovia Skanska SK a.s., Závod tunely SK - bývalá Skanska BS a.s. (50 %) a Alpine Mayreder Bau GmbH (30 %) Projektant: Pragoprojekt, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o., ELTODO a.s. Začiatok: 2006 Dokončenie: 2010 Cena: 222, 8 mil. EUR

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti