Skanska v České Republice
c

U Kroměříže roste více než 20 kilometrů dálnic

Tisková zpráva 20.08.2008 0:00 CET

K r o m ě ř í ž, Hulín, Mořice Zlínský kraj dohání svůj dálniční „deficit“ stále rychleji. V okolí Kroměříže se nyní pracuje na čtyřech úsecích dálnice D1. Investorem těchto rozsáhlých projektů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a Fond soudržnosti Evropské unie.

Více než 20 kilometrů nově budovaných úseků začne řidičům sloužit postupně. V plném provozu už je dálniční obchvat Kroměříže, který pomáhá zvládnout dopravu v době uzavření mostu Karla Rajnocha v centru města. Koncem září bude zprovozněn úsek mezi Kojetínem a Kroměříží. Silniční specialisté Skanska pracují sedm dní v týdnu jak na zbývajícím úseku mezi Mořicemi a Kojetínem, tak na východ od Kroměříže, na úseku vedoucím na Hulín a Říkovice.

Nový úsek dálnice od Mořic ke Kroměříži bude klíčovou stavbou pro okolní obce i pro celý region. Ze Stříbrnic, Křenovic, Bezměrova a Postoupek díky němu zmizí veškerá tranzitní doprava a hlavně těžké kamiony.

„Úsek od Kojetína do Kroměříže bude zprovozněn koncem září, na trase z Mořic do Kojetína jsme dokončili podkladní vrstvy a těleso dálnice, provádí se odvodnění a kanalizace, jsou rozestavěny všechny mosty a už letos budeme pokládat část cementobetonových povrchů,“ říká Martin Fischer, projektový manažer ze společnosti Skanska DS.

Dominantou úseku Mořice – Kojetín bude mimoúrovňová křižovatka Kojetín, která připojují na dálnici stávající silnici I/47. Kromě ní v tomto úseku vyroste celkem 14 mostů, z toho 11 dálničních a 3 mosty na obslužných komunikacích.

Dálniční obchvat Kroměříže navazuje na předchozí úsek před mimoúrovňovou křižovatkou Kroměříž-západ, odkud vede přes most křížící železniční trať Kojetín – Hulín, dále po mostě přes řeku Moravu až ke křižovatce Kroměříž-východ, kde končí. Využívá přitom stávající část obchvatu Kroměříže, který byl dokončen v roce 1996.

Stavba úseku Kroměříž východ – Říkovice, byla zahájena v letošním roce, nyní se zde provádí zemní práce, do konce roku budou dokončeny násypy a zahájena výstavba mostů. Na trase Kroměříž – Hulín – Říkovice vzniknou tři mimoúrovňové křižovatky, díky kterým se dálnice napojí na okolní komunikační síť, zejména na budoucí rychlostní silnice R55 a R49. „Celý úsek zprovozníme koncem roku 2010, což konečně pomůže odlehčit dopravou zahlcenému Hulínu,“ říká Martin Fischer.

Součástí všech tří úseků je také řada ekologických staveb. Například mezi Mořicemi a Kojetínem vzniklo několik biomostů a přeložek vodních toků, vybudovaných podle nejmodernějších metod tak, aby bylo přirozené prostředí rostlin a živočichů stavbou i provozem dálnice co nejméně narušeno.

Základní údaje Název: Dálnice D1, stavba 0134.1/II Mořice – Kojetín, II. etapa Lokalita: Zlínský kraj Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: sdružení firem Skanska DS (vedoucí sdružení), Dálniční stavby Praha, Stavby silnic a železnic Projektant: HBH Projekt, Brno Doba výstavby: květen 2007 – listopad 2009 Délka úseku: 6,6 kilometru Cena: 2,2 miliardy Kč bez DPH

Název: Dálnice D1, stavba 0134.2 Kojetín, - Kroměříž, západ Lokalita: Zlínský kraj Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: sdružení firem M-SILNICE a.s. (vedoucí), JHP spol. s r.o. , F. Kirchhoff Silnice s.r.o Doba výstavby: květen 2006 – září 2008 Délka úseku: 4 kilometry

Název: Dálnice D1, stavba 0134.3 Kroměříž západ – Kroměříž východ Lokalita: Zlínský kraj Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: Skanska DS Projektant: Viapont, s.r.o. Doba výstavby: únor 2005 – říjen 2008 (zprovoznění srpen 2008) Délka úseku: 3 kilometry Cena: 850 milionů Kč bez DPH

Název: Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice Lokalita: Zlínský kraj Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: sdružení firem Skanska DS (vedoucí), Metrostav, M-silnice a Alpine CZ Projektant: sdružení Pragoprojekt, a.s., Viapont, s.r.o. Doba výstavby: duben 2008 – 10/ 2011; zprůjezdnění 11/2010 Délka úseku: 11,3 kilometru Cena: 4,9 miliardy Kč bez DPH

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace